Martin Píry

Martin Píry

právnik so záujmom o spoločnosť, sociálnu otázku, filozofiu a presadzujúci rešpekt k človeku a životu

  Strana 1

  Blog
  Náš dlh voči De Vitoriovi (Francisco de Vitoria 1483 - 12. august 1546)
  Náš dlh voči De Vitoriovi (Francisco de Vitoria 1483 - 12. august 1546)

  Náš dnešný koncept života nie je výsledkom jednej náhodnej skutočnosti, ale dlhého vývoja spoločnosti. To, že dnes môžeme žiť v spoločnosti, v ktorej sa aspoň teoreticky a formálne každý narodí ako rovný a slobodný, nie je vecou samozrejmou. Je to vývojom myslenia filozofov a právnikov a nesmiernej osobnej odvahy učencov. Preto by mali byť v základnom zozname vzdelaného človeka mená a myšlienky Aristotela, Akvinského, De Vitoria či Jacquesa Maritaina. Pokiaľ na prvé dve mená si možno niekto spomenie, druhá dvojica je zdá sa pre slovenský intelektuálny svet neznáma.

  Blog
  Eutanázia bigotov vs. úspech proliferov
  Eutanázia bigotov vs. úspech proliferov

  Jedným z faktov, ktorý sa vynára do popredia pri analyzovaní výsledkov posledných parlamentných volieb, je aj viditeľný úspech konzervatívnych poslancov. Súčasťou výbavy konzervatívneho politika s kresťanskými hodnotami je jasný a zrozumiteľný pro-life postoj.

  Blog
  Judeo - kresťanský zdroj ľudských práv
  Judeo - kresťanský zdroj ľudských práv

  (Ku cti sv. Tomáša Akvinského)Mnohokrát a na rozličných miestach som čítal názor, že ľudské práva sú v istej opozícii voči cirkevnému učeniu. Dokonca nie ojedinele sa stretávame s myšlienkou, že ľudské práva sú výmyslom liberálov a ako také sú nepriateľské voči kresťanskému svetonázoru. Z druhej strany zase počúvame, že ide o exkluzívny patent osvietenstva a buržoáznych revolúcii. Preto som sa rozhodol prezentovať kresťanské korene ľudských práv tak, ako to rozsah blogu pripúšťa.

  Blog
  Výnimka alebo pravidlo? (potrat 3/3)
  Výnimka alebo pravidlo? (potrat 3/3)

  Docent Fico v čase, keď bol ešte uznávaným odborníkom na trestné právo, napísal knihu o nutnej obrane. Nutná obrana predstavuje jednu z výnimiek absolútneho práva na život. Musí byť primeraná a musí byť priamo odvracajúca útok, čo sa vo vyšetrovaní veľmi prísne skúma. Obzvlášť, ak jej následkom dôjde k usmrteniu osoby.

  Blog
  Posledné obete nacizmu (potrat 2/3)
  Posledné obete nacizmu (potrat 2/3)

  Za krátko sa budú na celom Slovensku konať oslavy Slovenského národného povstania ako antifašistického vystúpenia Slovákov. Spomenú si rečníci aj na posledné obete nacizmu v podobe "menejcenných" postihnutých detí alebo detí jednoducho iných (s Downovým syndrómom), ktorých život bol ukončený na základe „správneho a bezchybného“ potratového zákona?

  Blog
   A kde je otec ? (potrat 1/3)
  A kde je otec ? (potrat 1/3)

  Zákon o umelom prerušení tehotenstva je dobrý a netreba na ňom nič meniť. Takto znie najčastejší argument v prospech zachovania statusu socialistického, totalitného zákona o potratoch. Ponúkam tri témy - podnety pre každého zákonodarcu, ktoré bez ohľadu na jeho svetonázor svedčia v prospech záveru, že súčasné znenie zákona je zlé. Dnes sa budem venovať prvej z nich.

  Blog
  Peter Maurin - tak trochu iná revolúcia
  Peter Maurin - tak trochu iná revolúcia

  V dobe kedy na sociálnych sieťach, v niektorých štátoch, ale aj na uliciach sme svedkami neustáleho, hlavne sociálneho radikalizovania verejnosti, dovolím si slovenskej verejnosti cestou Postoja predstaviť muža, ktorý v amerických dejinách znamenal tak trochu inú sociálnu revolúciu

  Blog
  Katolícke DNA liberalizmu
  Katolícke DNA liberalizmu

  Prezidentské voľby navodili vo verejnosti dojem, že v spoločnosti prebieha intenzívny boj medzi liberalizmom (zlým) a konzervativizmom (dobrým). Táto téma by bola skôr na monografiu so stovkami strán, napriek tomu sa pokúsim slovenskej verejnosti predstaviť ako sa na tejto téme vrtí psom (pozri film Vrteti psom).

  Blog
  Zita cisárovná a kráľovná
  Zita cisárovná a kráľovná

  História našich národov v strednej Európe je veľký dlh, ktorý máme voči našim predkom, ale aj voči tým, ktorí prídu po nás. Znalosť našich dejín je veľmi, veľmi slabým miestom našej národnej, ale aj existenciálnej identity. Ak sa už aj aká taká znalosť dejín vyskytne, je sprevádzaná mytológiou jednotlivých ideologických režimov

  Blog
  O eugenickej hanbe a modernej Virgínii
  O eugenickej hanbe a modernej Virgínii

  Ak by som mal povedať, čo je najväčšou hanbou potratového zákona (oficiálne zákona o umelom prerušení tehotenstva), je to iste eugenický potrat. Niežeby nemožnosť vstupu otca do tohto procesu, alebo absolútna sloboda matky v rozhodovaní o ľudskom živote iného (tak, ako ho deklaruje medicína i Ústava SR v čl. 15 ods. 1 druhá veta) do dvanásteho týždňa neboli sami o sebe hanbou. Niežeby nepostačovala na zamyslenie existencia sociálneho dôvodu na potrat v sociálne ladenom trhovom hospodárstve (čl. 55 ods. 1 Ústavy SR) a v úspešnom príbehu SR.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.