Martin Vatral

"Myslím, že základnou povinnosťou spoločnosti je spravodlivosť." Alexander Hamilton

Strana 1

Blog
Politika bez zásad a historická úloha pre nového prezidenta
Politika bez zásad a historická úloha pre nového prezidenta

 „Skutočná demokracia je možná len v právnom štáte a na základe správneho ponímania ľudskej osoby,“ píše pápež Ján Pavol II., jeden z architektov rozpadu Sovietskeho zväzu. „Demokracia bez zásad, ako dokazujú dejiny, ľahko sa premení na otvorený, alebo skrytý totalitarizmus.“

Blog
Polovičný Kristus a učiteľ Mohamed
Polovičný Kristus a učiteľ Mohamed

Na strachu, xenofóbii a neskrývanej diskriminácii ľudí inej viery nie je nič kresťanské, ba naopak. Nečinné prizeranie sa utrpeniu žien, detí, i tých povestných mladých mužov, dobre stavaných, s mobilom v ruke, je znakom úpadku našej kolektívnej empatie.

Blog
Arogancia narodených
Arogancia narodených

Kto má právo určovať, ktorí z nás patria a ktorí nepatria do ľudskej rodiny? Aké podmienky si má stanoviť? Bioetika je komplikovanou záležitosťou, vedou sama o sebe, a neexistujú v nej jednoduché odpovede. Ale vyhýbať sa odpovediam, či nebodaj účelovo ignorovať otázky, ktoré pred nás tieto komplikované témy stavajú, môže so sebou priniesť nepredvídané následky.

Blog
Donald Trump alebo kríza politickej triedy
Donald Trump alebo kríza politickej triedy

Ak čo i len trochu sledujete svetovú, konkrétne americkú politiku, nemohla vám uniknúť správa, že v USA už niekoľko mesiacov prebieha kampaň pred prezidentskými voľbami 2016. Dve najväčšie strany, republikáni (tzv. „Grand Old Party“ alebo GOP) a demokrati (bez cool skratky), nasadili do volieb hojný...

Blog
Za vieru do basy, za robotu do pekla
Za vieru do basy, za robotu do pekla

Prípad Kim Davisovej pozdvíhal amerických konzervatívcov zo stoličiek. Po všetkých stránkach nenápadná úradníčka sa rozhodla vzoprieť zákonu a odmietla homosexuálnemu páru vydať licenciu na uzavretie manželstva. Keďže Najvyšší súd rozhodol, že homosexuálne páry majú na uzavretie manželstva právo, Ki...

Blog
Tri večery s Cirkvou chudobných
Tri večery s Cirkvou chudobných

(Ak sa vám nebude chcieť čítať siahodlhý text o mojich charitatívno-duchovných eskapádach, na konci je video, pozrite si aspoň to. Ďakujem! :) TAŠka Minulý rok som bol v polovici svojej formácie v rámci Trnavskej animátorskej školy. Ide o diecéznu školu zastrešenú Združením kresťanských spoločenstie...

Blog
Cirkev bez hraníc, Cirkev chudobných
Cirkev bez hraníc, Cirkev chudobných

„Je nevyhnutné venovať pozornosť a starostlivosť novým formám chudoby i krehkosti, v ktorých sme povolaní spoznávať trpiaceho Krista, aj keď nám to zjavne neprinesie okamžité a hmatateľné výhody. Ľudia bez strechy nad hlavou, drogovo závislí, utečenci, domorodé národy, stále viac opustení i osamelí ...

Blog
Es-tu #Charlie?
Es-tu #Charlie?

Bolo by smutné, ak by svet vnímal udalosti nasledujúce tragický teroristický útok v Paríži iba a len ako príležitosť na reflexiu o svojich bezpečnostných opatreniach alebo príležitosť na rozriešenie otázok ohľadom kolízie islamu a západnej kultúry. Myslím, že v prvom rade je veľkým svedectvom a sign...

Strana 1