Martin Matejov

Martin Matejov

IT-čkár a developer s nešťastnými sklonmi ku knihomoľstvu a dlhým debatám.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva