Martin Čepček

Martin Čepček

poslanec NR SR nezaradený, Narodil som sa v Nitre. 38 som rokov som žil na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina. V rokoch 1997 – 2003 som vyštudoval 3 odbory na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr som si vzdelanie doplnil v Metodicko – pedagogickom centre o atestáciu z predmetu informatika. Pracoval som ako učiteľ, od roku 2011 som riaditeľom jedného z najväčších cirkevných centier voľného času na Slovensku, ktoré navštevujú stovky detí. Počas môjho mandátu poslanca je výkon funkcie riaditeľa prerušený. Zaujímajú ma témy školstva, zabezpečenia voľného času detí, hazardu a rodiny. Od začiatku práce v školstve som verejne upozorňoval na problémy v školstve a hlavne školských zariadení. Okrem školstva som sa od roku 2016 angažoval ako aktivista pri organizovaní petície proti hazardu v Nitre, ktorá sa stala prvým krajským mestom s úspešnou petíciu schválenou mestským zastupiteľstvom. Spoluorganizoval som tiež pochody proti ratifikácii Istanbulského dohovoru v Nitre. Podieľal som sa na tvorbe propagačných a didaktických materiálov. Spolu s manželkou vychovávame dvoch synov. Radi trávime čas spolu pri spoznávaní krás Slovenska, alebo aj pri práci v záhrade. Venujem sa tvorbe videí, fotografovaniu, a rád sledujem spoločenské dianie. viac o mojich aktivitách: https://www.martincepcek.sk

  Strana 1

  Blog
  Regulácia pornografie v záujme ochrany detí
  Regulácia pornografie v záujme ochrany detí

  Dňa 05.04.2023 som do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky podal návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) a zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Uvedený návrh zákona vzbudil veľkú pozornosť médií aj verejnosti, avšak väčšina informácií, ktorá je k návrhu zákona uvádzaná v médiách alebo na sociálnych sieťach je nepravdivá a nepresná.

  Blog
  Považuje ministerstvo financií hazard za negatívny jav?
  Považuje ministerstvo financií hazard za negatívny jav?

  Nedávno som na svojom blogu popísal, ako nezískal podporu poslancov návrh zákona, ktorým som chcel dosiahnuť ukončenie daňového zvýhodňovania hazardných hráčov. https://blog.postoj.sk/125392/je-to-v-poriadku-ak-danove-predpisy-zvyhodnuju-hazardnych-hracov . Návrhom zákona som sledoval to, aby bolo zrušené oslobodenie od dane z príjmu z výhier v hazardných hrách. Pre výhry z hazardu sa mal zaviesť rovnaký režim, ako pre ostatné výhry vymedzené v zákone. Oslobodené od dane z príjmu by teda boli iba výhry do výšky 350 EUR a celá suma prevyšujúca 350 EUR by už bola základom pre výpočet dane z príjmu.

  Blog
  Prečo bojujem proti usmerneniu o zmene pohlavia
  Prečo bojujem proti usmerneniu o zmene pohlavia

  V tomto príspevku stručne popisujem, o čo ide pri prijatí Odborného usmernenia a Štandardného postupu k „zmene pohlavia“. Prečo tieto dokumenty kritizujem a považujem ich za škodlivé. Takisto popisujem, aké kroky proti ich prijatiu som doteraz podnikol.

  Blog
  Je to v poriadku, ak daňové predpisy zvýhodňujú hazardných hráčov?
  Je to v poriadku, ak daňové predpisy zvýhodňujú hazardných hráčov?

  Zákon o dani z príjmov upravuje, ktoré príjmy sú oslobodené od dane. Medzi príjmy oslobodené od dane patria aj výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obdobné výhry zo zahraničia.

  Blog
  Spravodlivejšie vyplácanie vdovských a vdoveckých dôchodkov
  Spravodlivejšie vyplácanie vdovských a vdoveckých dôchodkov

  Pred niekoľkými týždňami som do národnej rady predložil návrh zákona, ktorým navrhujem zmeny vo vdovských a vdoveckých výsluhových dôchodkoch. Konkrétne: Predĺženie obdobia vyplácania vdovského výsluhového dôchodku z jedného roka po úmrtí manžela na dva roky po úmrtí manžela. V prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, zníženie vekovej hranice opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký po smrti manžela, manželky z dôchodkového veku na vek 57 rokov.

  Blog
  Na pohlavných orgánoch už záležať nebude -nové usmernenie Lengvarského.
  Na pohlavných orgánoch už záležať nebude -nové usmernenie Lengvarského.

  Vážený pán premiér,  vyšla nedávno petícia na zastavenie gender aktivít nominanta OĽANO ministra Lengvarského. Vyšiel ste z prostredia charizmatických kresťanských spoločenstiev. Nemáte pocit, že na svoje záväzky voči kresťanom a konzervatívcom zabúdate? Aký postoj zaujmete k pánovi ministrovi? Nie je najvyšší čas aj po iných kauzách na jeho odvolanie? Ako sa vykrúcal, odpoveď video:

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.