Martin Čepček

Martin Čepček

poslanec NR SR nezaradený, Narodil som sa v Nitre. 38 som rokov som žil na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina. V rokoch 1997 – 2003 som vyštudoval 3 odbory na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr som si vzdelanie doplnil v Metodicko – pedagogickom centre o atestáciu z predmetu informatika. Pracoval som ako učiteľ, od roku 2011 som riaditeľom jedného z najväčších cirkevných centier voľného času na Slovensku, ktoré navštevujú stovky detí. Počas môjho mandátu poslanca je výkon funkcie riaditeľa prerušený. Zaujímajú ma témy školstva, zabezpečenia voľného času detí, hazardu a rodiny. Od začiatku práce v školstve som verejne upozorňoval na problémy v školstve a hlavne školských zariadení. Okrem školstva som sa od roku 2016 angažoval ako aktivista pri organizovaní petície proti hazardu v Nitre, ktorá sa stala prvým krajským mestom s úspešnou petíciu schválenou mestským zastupiteľstvom. Spoluorganizoval som tiež pochody proti ratifikácii Istanbulského dohovoru v Nitre. Podieľal som sa na tvorbe propagačných a didaktických materiálov. Spolu s manželkou vychovávame dvoch synov. Radi trávime čas spolu pri spoznávaní krás Slovenska, alebo aj pri práci v záhrade. Venujem sa tvorbe videí, fotografovaniu, a rád sledujem spoločenské dianie. viac o mojich aktivitách: https://www.martincepcek.sk

  Strana 1

  Blog
  Prečo bojujem proti usmerneniu o zmene pohlavia
  Prečo bojujem proti usmerneniu o zmene pohlavia

  V tomto príspevku stručne popisujem, o čo ide pri prijatí Odborného usmernenia a Štandardného postupu k „zmene pohlavia“. Prečo tieto dokumenty kritizujem a považujem ich za škodlivé. Takisto popisujem, aké kroky proti ich prijatiu som doteraz podnikol.

  Blog
  Je to v poriadku, ak daňové predpisy zvýhodňujú hazardných hráčov?
  Je to v poriadku, ak daňové predpisy zvýhodňujú hazardných hráčov?

  Zákon o dani z príjmov upravuje, ktoré príjmy sú oslobodené od dane. Medzi príjmy oslobodené od dane patria aj výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obdobné výhry zo zahraničia.

  Blog
  Spravodlivejšie vyplácanie vdovských a vdoveckých dôchodkov
  Spravodlivejšie vyplácanie vdovských a vdoveckých dôchodkov

  Pred niekoľkými týždňami som do národnej rady predložil návrh zákona, ktorým navrhujem zmeny vo vdovských a vdoveckých výsluhových dôchodkoch. Konkrétne: Predĺženie obdobia vyplácania vdovského výsluhového dôchodku z jedného roka po úmrtí manžela na dva roky po úmrtí manžela. V prípade vdov a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, zníženie vekovej hranice opätovného vzniku nároku na vdovský a vdovecký po smrti manžela, manželky z dôchodkového veku na vek 57 rokov.

  Blog
  Na pohlavných orgánoch už záležať nebude -nové usmernenie Lengvarského.
  Na pohlavných orgánoch už záležať nebude -nové usmernenie Lengvarského.

  Vážený pán premiér,  vyšla nedávno petícia na zastavenie gender aktivít nominanta OĽANO ministra Lengvarského. Vyšiel ste z prostredia charizmatických kresťanských spoločenstiev. Nemáte pocit, že na svoje záväzky voči kresťanom a konzervatívcom zabúdate? Aký postoj zaujmete k pánovi ministrovi? Nie je najvyšší čas aj po iných kauzách na jeho odvolanie? Ako sa vykrúcal, odpoveď video:

  Blog
  Podarilo sa zastaviť nebezpečný návrh zákona o cirkvách
  Podarilo sa zastaviť nebezpečný návrh zákona o cirkvách

  Je nepísané pravidlo, že za hodnotové zákony nie sú poslanci v hlasovaní viazaní politikou, ale svedomím. Čo potom odráža toto hlasovanie? Nie je tu tak trochu vidieť nejednoznačný postoj k hodnotovým zákonom? Rozhoduje iba kto predkladá daný zákon a nie aký je daný zákon? Názor si musí každý spraviť sám.

  Blog
  Žena nemá 2 srdcia, jedno tlčie dieťaťu!
  Žena nemá 2 srdcia, jedno tlčie dieťaťu!

  Alebo pravda o mojom návrhu protiinterrupčného zákona. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Som za slobodu žien rozhodovať o svojom tele. Žena ale nemá dve srdcia, preto nemôže rozhodovať o roztrhaní iného ľudského srdca, ktoré bije pod jej srdcom. To je hlavný dôvod, prečo som sa 28. augusta rozhodol podať do parlamentu návrh zákona na ochranu počatých detí.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.