Zákon nič nerieši. Naozaj?

Takto nazval svoj odborný príspevok v rámci programu BHD life pred Národným pochodom za život Dr. Tymoteusz Zych, doktor práv a odborný asistent na Pr...

Takto nazval svoj odborný príspevok v rámci programu BHD life pred Národným pochodom za život Dr. Tymoteusz Zych, doktor práv a odborný asistent na Pr...

Milujem Život

Dobrovoľníci na Národnom pochode za život 2019 v Bratislave, medzi ktorých patrím aj ja, naozaj milujú život. Nasadzujú svoje sily, nadšenie, ochotné...

Dobrovoľníci na Národnom pochode za život 2019 v Bratislave, medzi ktorých patrím aj ja, naozaj milujú život. Nasadzujú svoje sily, nadšenie, ochotné...