Mária Krajčová

Mária Krajčová

Som farmaceutka a vo svojej rigoróznej práci som sa bližšie venovala morálnemu distresu u lekárnikov. Téma morálneho distresu je mi veľmi blízka a som presvedčená, že si zaslúži trochu viac pozornosti.

Strana 1

Blog
Morálny distres - ďalšia epidémia
Morálny distres - ďalšia epidémia

Morálny distres. Keď sa človek po prvýkrát stretne s týmto pojmom, často mu nehovorí nič. Môže sa dokonca stať, že v ňom na prvý pohľad vzbudí nevôľu – najmä kvôli prívlastku „morálny“. A ešte „distres“, čo to vlastne je? Stres poznáme všetci, ale distres – čo tá predpona „di-“ chce vlastne povedať? A prečo epidémia?

Blog
Morálny distres v zdravotníctve
Morálny distres v zdravotníctve

V minulom blogu som sa snažila priblížiť, čo vlastne je morálny distres. Spomenula som tiež, že tento fenomén sa týka najmä zdravotníkov a niektorých tzv. „pomáhajúcich profesií“. V tomto článku sa pozrieme bližšie na morálny distres v zdravotníctve (kde opis tohto fenoménu vznikol) a na zopár príkladov konkrétnych situácií z praxe.

Strana 1