Marek Šmid

Marek Šmid

Snažím sa robiť prekladateľa medzi jazykmi myšlienkovo vzdialených skupín, ktoré si nerozumejú, alebo si rozumieť nechcú. Vážim si ľudí s názorom (hoci nemusí byť zhodný s tým mojím), ktorí ho vedia kultivovane a nekonfliktne odprezentovať. Inak profesne som právnik, skaut, učiteľ.

Strana 1

Blog
Sloboda pohybu v prúde rieky
Sloboda pohybu v prúde rieky

Zvykli sme si deliť spoločnosť na tých, ktorí idú s prúdom (mainstream) a tých, ktorí idú proti prúdu. Tých, ktorí idú proti prúdu považujeme za slobodných, a naopak tých ďalších, ktorí idú s prúdom považujeme za neslobodných. Nesúhlasím s takýmto jednoduchým delením. Mieru slobody určuje rozhodnutie pohybovať sa v rieke, nie samotný prúd rieky.

Strana 1