Hymnus na Pro - life

Keby som dokonale, úplne a presne citoval o nerozlučnosti manželstva z Božieho Slova, z Katechizmu Katolíckej cirkvi, z Familiaris Consortio, ale nepatril by som telom, dušou, myšlienkami, slovami a skutkami Kristovi, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar správneho pomen...

Keby som dokonale, úplne a presne citoval o nerozlučnosti manželstva z Božieho Slova, z Katechizmu Katolíckej cirkvi, z Familiaris Consortio, ale nepatril by som telom, dušou, myšlienkami, slovami a skutkami Kristovi, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar správneho pomen...

Všetko najlepšie, Konzervatívny denník

Národný pochod za život pod záštitou našich otcov biskupov a štart nového i – denníka boli dve významné septembrové udalosti. V prípade Pochodu za život sú na ťahu politici. V prípade Konzervatívneho denníka na ťahu sú najmä jeho novinári. V časti (nielen) internetovskej verejnosti vo vzťahu k novov...

Národný pochod za život pod záštitou našich otcov biskupov a štart nového i – denníka boli dve významné septembrové udalosti. V prípade Pochodu za život sú na ťahu politici. V prípade Konzervatívneho denníka na ťahu sú najmä jeho novinári. V časti (nielen) internetovskej verejnosti vo vzťahu k novov...