Lukáš Sekerák

Lukáš Sekerák

Človek sa musí rozhodnúť medzi absurditou a tajomstvom. J. Guitton

Strana 1

Blog
Počiatky eucharistickej ekleziológie Nikolaja Afanasieva
Počiatky eucharistickej ekleziológie Nikolaja Afanasieva

Odpoveď na základnú otázku ekleziológie „Čo je cirkev?“ môže mať rôzne podoby v závislosti od toho, ktorý z aspektov sa chce zdôrazniť. Pozoruhodnou koncepciou je eucharistická ekleziológia, ktorá stavia do popredia vzťah cirkev – eucharistia. Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii o cirkvi Lumen Gentium poukázal na úzky vzťah cirkvi a eucharistie. Predstavuje eucharistia základ celej cirkvi? Má takáto ekleziológia oporu v tradícii? Aké sú dopady tejto ekleziológie na ekumenizmus? V tomto kontexte môže byť veľmi prínosné dielo ruského pravoslávneho teológa Nikolaja Afanasjeva, ktorý bol kľúčovou postavou zblíženia medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou v 20. storočí, a ktorému sa pripisuje práve „objav“ eucharistickej ekleziológie.

Blog
Veľký inkvizítor: ideológia vs. náboženstvo
Veľký inkvizítor: ideológia vs. náboženstvo

Obsahom tohto blogu je časť z mojej diplomovej práce, v ktorej som analyzoval Legendu o Veľkom inkvizítorovi nachádzajúcu sa v poslednom Dostojevského románe Bratia Karamazovovci. Pokúsil som sa v nej načrtnúť odpoveď na otázku autorstva myšlienok vyslovených v legende s poukazom na ideovú platformu na ktorej sa stretávali dvaja ruskí velikáni: Vladimír Sergejevič Soloviov a Fjodor Michajlovič Dostojevskij. Pre úplnosť sú v texte zachované jednotlivé bibliografické údaje.

Blog
Predchodca jednoty
Predchodca jednoty

V predchádzajúcom blogu sme sa mohli nechať inšpirovať zaujímavými myšlienkami o vzťahu medzi národom a univerzálnym ľudstvom z pera známeho ruského mysliteľa Vladimíra Sergejeviča Solovjova. Predstavme si teraz stručný životopis tohto ruského génia, filozofa a predchodcu ekumenizmu.

Blog
Vladimír Sergejevič Solovjov: Ruská idea
Vladimír Sergejevič Solovjov: Ruská idea

V 21. storočí sa pojem "národ" dostal do podoby dvoch extrémov, na jednej strane ustúpila do úzadia pôvodná myšlienka národného štátu, no na druhej strane silnejú hlasy nacionalistov, ktorí sa naň tak často a radi odvolávajú. Ako je to s ideou národa a aký je jej vzťah ku kresťanskej myšlienke univerzalizmu? Pri hľadaní tejto odpovede nechajme prehovoriť veľkého ruského mysliteľa zo sklonku 19. storočia, ktorého úvahy o zmysle existencie národa (nie len toho Ruského) sú stále aktuálne...

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.