Lukáš Pokorný

Lukáš Pokorný

Posledných dvadsať rokov pôsobím v samospráve, regionálnej samospráve a regionálnej štátnej správe. Mojou vášňou je poľnohospodárstvo, hlavne vinohradníctvo, ovocinárstvo, sem tam aj zeleninárstvo, vrátane finalizácie plodín, územný a regionálny rozvoj, doprava... Som stále na ceste a stále mám veľa otázok.