Lenka Kováčová

Lenka Kováčová

Dovolenkujem. Na materskej dovolenke. Mám 3 synov a statočného manžela, s ktorým túto "dovolenku" ťaháme. Predtým som študovala Media Communication na Asbury University (USA) a Filmovú dokumentárnu tvorbu na Akadémii Umení v Banskej Bystrici.

Strana 1

Blog
Dúhový New York a najmenší v ňom
Dúhový New York a najmenší v ňom

Ohúrila ma rozsiahla a dokonalá marketingová kampaň, do ktorej sa obliekol New York v júni 2019. Prajem im, aby využili svoj potenciál prenikať do myslenia a cítenia ľudí a nadchli ich pre vyššie ciele. Mohli by začať láskou a toleranciou k najmenším členom ľudskej rodiny.

Strana 1