Katarína Hulmanová

Naplno manželka, mama a babka a zároveň celým srdcom v službách laického apoštolátu

Strana 1

Blog
Domov a holý život je viac ako ropa a plyn
Domov a holý život je viac ako ropa a plyn

Medzinárodný deň žien zastihol mnohé ženy z Ukrajiny v situácii, ktorú si žiadna z nás nevieme ani predstaviť. A my, napriek tomu, sa spokojne zohrievame ruským plynom, jazdíme na ruskej nafte a benzíne a nie sme ochotní vyjsť zo svojej komfortnej zóny a pomôcť zastaviť vojnu spôsobom, ktorý je naozaj účinný, ale ktorý bolí aj nás samých.

Blog
COMECE a Svetový deň chudobných: Počúvajte volanie chudobných
COMECE a Svetový deň chudobných: Počúvajte volanie chudobných

Želám si, aby sa Svetový deň chudobných, ktorý slávime už piaty rok, dokázal čoraz viac zakoreniť v našich miestnych cirkvách a aby sa otvoril evanjelizačnému pohybu, ktorý stretáva chudobných predovšetkým tam, kde sa nachádzajú. Nemôžeme čakať, že zaklopú na naše dvere. Je naliehavo potrebné, aby sme za nimi išli do ich domov, nemocníc a domovov sociálnych služieb, na ulice a do tmavých kútov, kde sa často ukrývajú, do útulkov a azylových centier..( z Posolstva pápeža Františka ku Dňu chudobných 2021)

Blog
Zmietne mašinéria Koaličnej zmluvy voľnú nedeľu zo stola?
Zmietne mašinéria Koaličnej zmluvy voľnú nedeľu zo stola?

Pred pár mesiacmi by sme sa nenazdali, že téma voľnej nedele bude v tomto období na stole. Zostane tam, alebo ju mašinéria koaličnej zmluvy zmietne zo stola? Keď som si prvýkrát prečítala Koaličnú zmluvu, koaliční poslanci mi pripadali ako figúrky na šachovnici. Jej duch sa mi zdal byť v príkrom rozpore s tým, čo hovorí naša ústava v článku 73: „Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Po podrobnom prečítaní zmluvy si myslím, že kde je vôľa, tam je cesta a že návrh o voľnej nedeli by mohol dostať zelenú, aj v prípade, že je to opozičný návrh.

Blog
Piate evanjelium
Piate evanjelium

Už dávnejšie sme túžili vybrať sa po Ježišových stopách, na vlastnej koži zakúsiť, ako sa chodí po Galiley a Judsku, kde sa vlastne nachádzajú miesta, kde Ježiš žil a kade chodil, koľko sú navzájom vzdialené, aká je cesta a príroda, akí ľudia tu žijú. 12. apríla 2016 sme sa s manželom vybrali na takéto putovanie. Počas 2 týždňov sme prešli pešo vyše 200 km, z toho 180 s batohmi na chrbte.

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.