Katarína Hulmanová

Autorka sa venuje laickému apoštolátu, je predsedníčkou Fóra kresťanských inštitúcií (FKI).