Juraj Vittek

Juraj Vittek

Som rímskokatolíckym kňazom 20 rokov, teraz ako farár v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Slúžim aj na rôznych ďalších úrovniach života bratislavskej arcidiecézy. Som doktorom filozofie (PhD. na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme za prácu o gréckom géniovi patristiky Dionýzovi Areopagitovi). Očarila ma "teológia svätých", ktorá mi dáva spoznať krásnu tvár katolíckej Cirkvi. Prednášam metafyziku a filozofiu poznania na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v rozličných médiách, teraz hlavne v TV Lux, najmä v reláciách vKontexte a Fundamenty. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

Strana 2

Blog
Boh s nami počíta a raz nám to spočíta
Boh s nami počíta a raz nám to spočíta

Advent je nový začiatok. Ježiš stále prináša niečo nové. Chorobou dneška je bezbrehý subjektivizmus, ktorý bráni otvoriť sa Božej novosti. Ježišov príchod je ako nečakaná kontrola. Jeho príchod vždy prekvapí. Tento rok a aj začiatok toho budúceho je poznačený nečakaným prevrátením nášho života hore nohami pandémiou. Odhaľuje všetky snahy uspať sa zdanlivo „zachraňujúcimi“ zvykmi, neschopnými oprieť sa o naše korene a dať zaznieť pamäti našich starcov, zbavujúc sa tak imunity, nevyhnutnej, aby sme mohli čeliť nepriazni. Aké budú tieto Vianoce? Nevieme. A to je na tohtoročnom Advente najkrajšie: otvára nás pre neočakávané Božie príchody!

Blog
Nie sme hlúpe ovce
Nie sme hlúpe ovce

Oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Ježišov výber týchto dvoch zvierat nie je náhodný. Treba nám rehabilitovať obraz ovce, ktorá si nezaslúži byť symbolom bezmyšlienkovitej stádovitosti a kolektivizmu. Slovný zvrat o hlúpych ovciach je už taký vžitý, že už sa pomaly aj kresťania hanbia za to, že ich Ježiš nazýva ovcami. A čo capy?

Blog
Výroky pápeža: niet dôvodu na paniku ani na senzáciu
Výroky pápeža: niet dôvodu na paniku ani na senzáciu

Vyjadrenia pápeža Františka v dokumente s názvom Francesco nie sú dôvodom na paniku pre úprimne zmýšľajúceho katolíka, ktorý chce byť verný učeniu Cirkvi. A rovnako nie je dôvodom na senzáciu pre tých, ktorý chcú pápeža posadiť do vozíka svojich ideologických záujmov. Kiežby sme sa snažili úprimne a bez ideologických predsudkov zamyslieť nad tým, čo si pápež v skutočnosti myslí a nevytvárali nedôveru k nemu. Niekedy sa zamýšľam nad vážnosťou niektorých povrchných súdov jeho osoby zo strany niektorých katolíkov. Keď budeme prísne súdení už len za ohováranie alebo osočovanie obyčajných ľudí, o čo prísnejšie budeme súdení za ľahkovážne posudzovanie, ohováranie, či dokonca osočovanie Petrovho nástupcu, ktorý je najväčšou autoritou a vzťažným orientačným bodom pre každého katolíka!

Blog
Duchovná choroba ἀκήδια/accidia (znechutenie)
Duchovná choroba ἀκήδια/accidia (znechutenie)

Prežívame druhú vlnu pandémie a opäť izoláciu. V spoločnosti už cítiť únavu a znechutenie. Pápež František uprostred prvej vlny pandémie povedal: „Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví na chorom svete.“ Treba bojovať aj proti duchovným chorobám, lebo iba tak nájdeme silu čeliť nepriazni. Svätý Ján Kasián menuje osem hlavných nerestí: obžerstvo, smilstvo, lakomstvo, hnev, smútok, znechutenie, márna sláva, pýcha. Jedna z nich je charakteristická pre ľudí osamotených, žijúcich v izolácii: znechutenie, ktoré nazývali po grécky ἀκήδια alebo po latinsky ¨accidia¨. Vnútorne človeka paralyzuje. Potrebujeme túto chorobu diagnostikovať a liečiť.

Blog
Winnetou zomrel ako kresťan
Winnetou zomrel ako kresťan

V týchto dňoch slovenská televízia opäť premietala filmovú sériu príbehov o Winnetouovi a Old Shatterhandovi, na ktorej vyrástla celá naša generácia. Pozrel som si počas dovolenky len záver poslednej časti "Posledný výstrel", v ktorej Winnetou zomiera v Old Shatterhandovom náručí. Film naznačuje Winnetouovu otvorenosť pre náboženstvo bielych spomienkou na zvony zo Santa Fe, keď Winnetou predpovedá svoju blížiacu sa smrť. Možno je dobré pripomenúť, čo sa v pôvodnom texte románu Karla Maya literárne stalo: Winnetou zomiera ako kresťan! Možno toto ľahké zamyslenie pre letné dovolenkové dni niekoho poteší.

Blog
Svedectvo kňaza chorého na COVID19
Svedectvo kňaza chorého na COVID19

Krátko pred mojím 20. výročím kňazstva (1. júla) som dostal správu o tom, že môj drahý duchovný otec a priateľ, karmelitánsky kňaz, teológ, zakladateľ metódy „teológie svätých“, o. F.-M. Léthel (ktorý v týchto dňoch slávil 45. výročie kňazstva) ochorel na COVID 19 a bol hospitalizovaný v nemocnici Gemelli. Počas celej koronakrízy mi posielal svoje hlboké duchovné texty o tejto náročnej skúške pre Cirkev. Napokon sám ochorel. Po jeho prepustení z nemocnice sme si vymenili správy prostredníctvom emailu. Je v poriadku a úplne uzdravený. Dal mi povolenie podeliť sa s jeho textami. Rozhodol som sa preto pripraviť preklad jeho svedectva, ktoré vyšlo na portáli zenit.org. Postupne by som sa chcel podeliť aj s ďalšími jeho textami, ktoré napísal počas pandémie a o ktorých hovorí aj v tomto svedectve. Nech Vám tieto texty prinesú povzbudenie vo viere v týchto pohnutých časoch!

Blog
Majstri podozrievania
Majstri podozrievania

Seneca povedal: „Žiaden vietor nie je priaznivý pre toho, kto nevie, kam ide.“ Ale pre Kristovho nasledovníka je priaznivý každý vietor, každé obdobie, každý čas, lebo je v ňom Kristovo svetlo. Ježiš je preň svetlom, aj počas pandémie. Dnes však opäť nechýbajú "majstri podozrievania", ktorí chcú otráviť radosť Božieho ľudu. Vraj sväté prijímanie na ruku je neúctou voči Eucharistii, ba jej znesvätením. Dokonca ju vraj radšej ani neprijímať, ako ju prijímať takto. My bojujeme proti kvapôčkovej infekcii, na ktorú nemáme protiliek, ale ani voči duchovnej nákaze tohto spochybňovania nemáme protiliek, lebo akýkoľvek argument je neúčinný. Je to ideológia. Tiež sa musíme s ňou naučiť žiť. Ale nenechajme sa nimi otravovať a infikovať!

Blog
"Nespoznali ho" - originalita myslenia alebo ťarbavosť srdca
"Nespoznali ho" - originalita myslenia alebo ťarbavosť srdca

Často sa stáva, že samo Božie Slovo, najdôležitejšie skutky, najvýznamnejšie diela nadprirodzenej lásky, tie najlepšie texty, najprenikavejšie kázne, ktoré obsahujú najhlbšie nadprirodzené pravdy, nemajú najväčší ohlas, nemajú najvyššiu čítanosť, sú skryté. Nie sú dané mnohým, len niekoľkým. Tak je to s duchovnými skutočnosťami: živočíšny človek nemá zmysel pre Božie veci, len ťažko sa k nim dopracúva. Koľkokrát boli zaznávaní v dejinách tí, ktorých svet nebol hoden. Ježiš konštatuje: „Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Lk 10, 24) Čo zaťažuje srdce a myseľ v nevere, ťarbavosti porozumieť? Naša vôľa ovplyvnená neresťami, sebestrednosťou a sebevzťažnosťou, pýchou a márnivosťou, smútkom a urazenosťou, pohodlnosťou a chamtivosťou, žiadostivosťou a povrchnosťou... Niektorí si upravia vieru na spôsob ,urob si sám‘, ktorá redukuje Boha na obmedzený priestor vlastných želaní a vlastných presvedčení...

Blog
Zostúpil do podsvetia alebo bol v hrobe? Kde je Ježiš, tam je nebo!
Zostúpil do podsvetia alebo bol v hrobe? Kde je Ježiš, tam je nebo!

So slávením veľkonočného Trojdnia je v našich krajoch spojená pobožnosť eucharistickej adorácie v Božom hrobe na Bielu sobotu. Na druhej strane však vo Vyznaní viery vyznávame článok viery, ktorý sa nachádza medzi tajomstvom umučenia/smrti a zmŕtvychvstaním, a je to článok o tom, že "zostúpil k zosnulým". Aký má tento článok spásonosný význam? Dnes sa nemôžme ísť na adoráciu do Božieho hrobu, tak sa zamyslime nad týmto článkom viery, aby sme ho mohli vo viere a v nádeji hlbšie prežiť.