Juraj Kríž

historik, externe prednášajúci na Pedagogickej fakulte UK poslanec petržalskej samosprávy, homo politicus...

Strana 3

Blog
Britské umieranie na krásu
Britské umieranie na krásu

Horlivých zástancov Brexitu, rojčiacich bojovník proti Brexitu i labouristickú opozíciu spája spoločný menovateľ - nebezpečné ilúzie, krátkozrakosť, žalostný vzťah k realite a nulové ohľady na záujem krajiny. Odvrátenou a pozitívnou stranou celej tragikomédie je však potvrdenie životaschopnosti európskeho projektu.

Blog
Stabilný génius (znovu) útočí
Stabilný génius (znovu) útočí

Prezident Trump vyhodil cez Twitter svojho ministra zahraničia. Tillerson bol napriek výhradám odborníkov pragmatik, ktorý sa snažil o racionálne vplývanie na svojho šéfa. Kde sa po jeho odchode ocitá americká zahraničná politika?

Blog
Kliatba Chamberlainovho dáždnika, Vol. 2.
Kliatba Chamberlainovho dáždnika, Vol. 2.

Ešte pred rokom, na jeseň 1938 bol oslavovaný ako prezieravý štátnik a hrdina, ktorý sa zaslúžil o mier v Európe, vo vojnových pomeroch sa z neho stala tragická postava, ktorá schytávala nemilosrdnú kritiku.

Blog
Napokon bude každý Harvey Weinstein...
Napokon bude každý Harvey Weinstein...

V anglosaských krajinách sa dlhodobo rozmazáva koncept vzťahu muž-žena, vytráca sa miera, jemnocit a zdravý rozum.#MeToo je len vyvrcholením, kde sa pôvodne užitoťná iniciatíva mení na revolučný tribunál