Juraj Kríž

historik, externe prednášajúci na Pedagogickej fakulte UK poslanec petržalskej samosprávy, homo politicus...

Strana 2