Slovenský variant ruskej rulety

Naše rozlišovanie je otupované chaosom v nás samých. Keď by sa raz vraždenie novinárov stalo u nás takou banálnou samozrejmosťou, akou je dnes usmrcov...

Naše rozlišovanie je otupované chaosom v nás samých. Keď by sa raz vraždenie novinárov stalo u nás takou banálnou samozrejmosťou, akou je dnes usmrcov...

Vojna slov (Je suis „homo sexualis“)

Dejiny Je suis Charlie sú ešte zďaleka neuzatvorené. Čo však prezrádzajú? Chlapčenský rozohranú búrku v pohári vody? Alebo azda čosi viac? Ba čosi vážnejšie? A možno len každodenné ja som (fr. je suis). R. Descartes dodáva: myslím, teda som (lat. cogito ergo sum, fr.: je pense, donc je suis). Teda, ...

Dejiny Je suis Charlie sú ešte zďaleka neuzatvorené. Čo však prezrádzajú? Chlapčenský rozohranú búrku v pohári vody? Alebo azda čosi viac? Ba čosi vážnejšie? A možno len každodenné ja som (fr. je suis). R. Descartes dodáva: myslím, teda som (lat. cogito ergo sum, fr.: je pense, donc je suis). Teda, ...

Ktoré slovo je viac? (Ad memoriam Charlie Hebdo)

Môj dobrý známy B. M. skomentoval: „To je už nejako podivne čudné s tou našou Európou, keď to čo nás dokáže ešte na našom starom kontinente spojiť, je Charlie Hebdo.“ Isteže tým vonkoncom nechcel zotázniť tragédiu násilnej smrti. Ale len humorne lineárne priamo upozorniť na nízko prahového menovateľ...

Môj dobrý známy B. M. skomentoval: „To je už nejako podivne čudné s tou našou Európou, keď to čo nás dokáže ešte na našom starom kontinente spojiť, je Charlie Hebdo.“ Isteže tým vonkoncom nechcel zotázniť tragédiu násilnej smrti. Ale len humorne lineárne priamo upozorniť na nízko prahového menovateľ...