Jo Joelsky

Jo Joelsky

Študent Biblie a primeraných textov so vzťahom na Druhý príchod Ježiša Krista.

Strana 2

Blog
Druhý osobný dopis Krista - Smyrne
Druhý osobný dopis Krista - Smyrne

Druhý osobný dopis Ježiša Krista zapísaný pod inšpiráciou v prvom storočí apoštolom Jánom v jeho Knihe Zjavenie, ktorá uzatvára Knihu-kníh Zvrchovaného Vládcu celého vesmíru a Stvoriteľa všetkého života na nebi (anjelov) a na Zemi (ľudstvo), Jehovu Boha, je adresovaný kresťanskému zboru v Smyrne a obsahuje tieto večné pravdy:

Blog
Dávajte pozor, zároveň bdejte!
Dávajte pozor, zároveň bdejte!

Štyri jednoduché a krátke slová! Ale keď si čitateľ uvedomí, že sú to slová Ježiša Krista, potom tie štyri jednoduché a krátke slová nadobúdnu úžasnú hĺbku a význam pre jeho učeníkov v spojení s celým Božím inšpirovaným Slovom a v spojení s všetkými proroctvami o ňom!

Blog
Osobný dopis Krista - Efezanom
Osobný dopis Krista - Efezanom

Stvoriteľ všetkého, Jehova Boh, okrem inšpirovania celej Biblie, napísal aj osobne na kamenné tabuľky desať prikázaní pre svoj vyvolený národ Izrael. Ježiš Kristus napísal sedem osobných dopisov siedmym kresťanským zborom, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie, napísanej apoštolom Jánom koncom prvého storočia. Jeho prvý dopis:

Blog
Biblické Božie Sväté Tajomstvo!
Biblické Božie Sväté Tajomstvo!

O Božom svätom tajomstve, ktoré raz a navždy rozrieši kriminálne problémy celého svojho inteligentného stvorenia, tak anjelov na nebi, ako aj ľudí na Zemi - večne!

Blog
O Synagóge Satana a jeho línii
O Synagóge Satana a jeho línii

“A tých zo Satanovej synagógy, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale klamú, lebo nimi nie sú, prinútim, aby prišli a poklonili sa ti k nohám a aby spoznali, že som si ťa zamiloval.” - Zjavenie 3:9.

Blog
Kurz histórie ľudstva už bol určený!
Kurz histórie ľudstva už bol určený!

“Lebo Božie Slovo je živé, mocné a ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká tak hlboko, že oddeľuje dušu od ducha a kĺby od špiku, a je schopné odhaliť myšlienky a úmysly srdca. A niet stvorenia, ktoré by bolo skryté pred jeho zrakom. Všetko je odhalené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.” - Hebrejom 4:12, 13.

Blog
Existuje vôbec absolútna Pravda?
Existuje vôbec absolútna Pravda?

“Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ - Ján 14:6, 7.

Blog
Ako Adam komunikoval s Bohom
Ako Adam komunikoval s Bohom

“Neskôr muž (Adam) a jeho manželka (Eva) počuli hlas Boha Jehovu, ktorý sa v čase denného vánku prechádzal po záhrade, a išli sa pred Bohom Jehovom skryť medzi stromy v záhrade. A Boh Jehova volal na človeka: „Kde si?“ On po chvíli odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, ale bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl.“ - 1. Mojžišova 3:8-10.

Blog
Kráľovský korešpondent informuje…
Kráľovský korešpondent informuje…

“Ja, menší než najmenší zo všetkých svätých, som z nezaslúženej láskavosti dostal poverenie oznamovať národom dobrú správu o Kristovom bezhraničnom bohatstve a všetkým objasňovať, ako sa odhaľuje a uskutočňuje sväté tajomstvo, ktoré celé veky skrýval Boh, Stvoriteľ všetkého. To všetko preto, aby vlády a mocnosti v nebesiach teraz prostredníctvom zboru spoznali Božiu múdrosť, ktorá sa prejavuje rozmanitými spôsobmi. Je to v súlade s večným zámerom, ktorý stanovil v spojitosti s Kristom Ježišom, naším Pánom.” - Efezanom 3:8-11.

Blog
Prečo je apoštol Pavol predobrazom bratov Krista?
Prečo je apoštol Pavol predobrazom bratov Krista?

“Na základe Jehovovho slova vám hovoríme, že tí z nás, ktorí budú žiť počas Pánovej prítomnosti, určite nepredídu tých, čo zomreli.” – 1 Tesaloničanom 4:15. A takýmto spôsobom apoštol Pavol naznačil, že on tiež bol predobrazom bratov Krista.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.