Jo Joelsky

Jo Joelsky

Študent Biblie a primeraných textov so vzťahom na Druhý príchod Ježiša Krista.

  Strana 1

  Blog
  Čo znamená aj pre nás 2. Korinťanom 12:7?
  Čo znamená aj pre nás 2. Korinťanom 12:7?

  “Nechcem, aby ste si o mne mysleli viac, ako treba, len preto, že som dostal takéto neobyčajné zjavenia. Aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný osteň do tela, Satanov anjel, ktorý ma fackuje, aby som sa nepýšil.” - 2. Korinťanom 12:7.

  Blog
  Dohovor WHO o pandémiach sveta
  Dohovor WHO o pandémiach sveta

  Dňa 1. decembra 2021 194 členov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahlo konsenzus o začatí procesu prípravy a vyjednávania dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja podľa Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie na posilnenie predchádzania pandémii, pripravenosti a reakcii.

  Blog
  7. osobný dopis Krista - Laodicei
  7. osobný dopis Krista - Laodicei

  Stvoriteľ všetkého, Jehova Boh, okrem inšpirovania celej Biblie, napísal aj osobne na kamenné tabuľky desať prikázaní pre svoj vyvolený národ Izrael. Ježiš Kristus napísal sedem osobných dopisov siedmym kresťanským zborom, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie, napísanej apoštolom Jánom koncom prvého storočia. Jeho siedmy dopis:

  Blog
  6. osobný dopis Krista - Filadelfii
  6. osobný dopis Krista - Filadelfii

  V súčasnosti sa svet blíži k situácii, o ktorej apoštol Ján písal vo svojej inšpirovanej knihe Zjavenie. V nej po otvorení prvých štyroch pečatí Ježišom Kristom bolo vidieť cval štyroch koní, za ktorými išiej Hrob, spôsobujúc smrť štvrtiny ľudstva! Posolstvo v Kristovom šiestom osobnom liste zboru vo Filadelfii sa vzťahuje špediálne a hlavne na pomazých bratov Krista v čase konca súčasného zlého systému, ktorý je pod kontrolou Satana Diabla! Inšpirovaný dopis Krista hovorí:

  Blog
  5. osobný dopis Krista - Sardách
  5. osobný dopis Krista - Sardách

  “Ten deň a hodinu nepozná nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Dávajte pozor a bdejte, lebo neviete, kedy príde určený čas…preto bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo pred svitaním, alebo skoro ráno, aby vás nenašiel spať, keď nečakane príde. Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ - Marek 13:32-37.

  Blog
  4. Osobný dopis Krista - Tyatíre
  4. Osobný dopis Krista - Tyatíre

  Vo svojich siedmych dopisoch siedmym kresťanským zborom svojich pomazaných bratov a sestier Ježiš Kristus čerpal zo symbolizmu a ilustrácií, ktoré sa nachádzajú v inšpirovanom Božom večnom Slove - Biblii. Preto jeho osobné dopisy siedmym zborom sú krátke, ale v podstate obsahujú veľmi hlboké pravdy vzťahujúce sa špeciálne na “deň nášho Pána Ježiša Krista”!

  Blog
  3. osobný dopis Krista - Pergamu
  3. osobný dopis Krista - Pergamu

  Tretí osobný inšpirovaný dopis Ježiša Krista kresťanskému zboru v Pergame je proroctvo vzťahujúce sa na “deň nášho Pána” Ježiša Krista na konci tohoto systému vecí asi tri a pol roka pred Armagedonom! V ňom varuje svojich pomazaných bratov a adoptovaných synov Jehovu Boha následovnými inšpirovamými (absolútne pravdivými) slovami pre ich večné dobro:

  Blog
  Druhý osobný dopis Krista - Smyrne
  Druhý osobný dopis Krista - Smyrne

  Druhý osobný dopis Ježiša Krista zapísaný pod inšpiráciou v prvom storočí apoštolom Jánom v jeho Knihe Zjavenie, ktorá uzatvára Knihu-kníh Zvrchovaného Vládcu celého vesmíru a Stvoriteľa všetkého života na nebi (anjelov) a na Zemi (ľudstvo), Jehovu Boha, je adresovaný kresťanskému zboru v Smyrne a obsahuje tieto večné pravdy:

  Blog
  Dávajte pozor, zároveň bdejte!
  Dávajte pozor, zároveň bdejte!

  Štyri jednoduché a krátke slová! Ale keď si čitateľ uvedomí, že sú to slová Ježiša Krista, potom tie štyri jednoduché a krátke slová nadobúdnu úžasnú hĺbku a význam pre jeho učeníkov v spojení s celým Božím inšpirovaným Slovom a v spojení s všetkými proroctvami o ňom!

  Blog
  Osobný dopis Krista - Efezanom
  Osobný dopis Krista - Efezanom

  Stvoriteľ všetkého, Jehova Boh, okrem inšpirovania celej Biblie, napísal aj osobne na kamenné tabuľky desať prikázaní pre svoj vyvolený národ Izrael. Ježiš Kristus napísal sedem osobných dopisov siedmym kresťanským zborom, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie, napísanej apoštolom Jánom koncom prvého storočia. Jeho prvý dopis:

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.