Jo Joelsky

Jo Joelsky

Študent Biblie a primeraných textov so vzťahom na Druhý príchod Ježiša Krista.

  Strana 1

  Blog
  Tyranská psychopatická premiérka AU!
  Tyranská psychopatická premiérka AU!

  Odporná a zatrpknutá po tom, čo bola kritizovaná kvôli svojmu vedeniu počas posledného zablokovania na Covid19, Gladys Barajiklian, tyranská psychopatická premiérka NSW, sa rozhodla, že je načase posunúť veci na vyššiu úroveň a vyhlásiť sa za večného vodcu NSW a Austrálie!

  Blog
  Kľúčový bod na priamke času vesmíru!
  Kľúčový bod na priamke času vesmíru!

  “Ježiš k nim pristúpil a povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do konca tohto usporiadania sveta.“ - Matúš 28:18-20.

  Blog
  Beda tým, ktorí túžia po Jehovovom dni!
  Beda tým, ktorí túžia po Jehovovom dni!

  “‚Beda tým, čo túžia po Jehovovom dni! Čo vám Jehovov deň prinesie? Temnotu, nie svetlo. Bude to, ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa, vbehne do domu, oprie sa rukou o múr a uštipne ho had. Jehovov deň bude tmou, a nie svetlom, bude to čierňava bez jasu.” - Amos 5:18-20.

  Blog
  Ježiš - majte sa na pozore!
  Ježiš - majte sa na pozore!

  “Vrátil sa k učeníkom a našiel ich spať. Povedal Petrovi: „Nemohli ste so mnou bdieť ani jednu hodinu? Bdejte' a modlite sa, aby ste nepodľahli pokušeniu. Duch je, pravdaže, dychtivý, ale telo je slabé.” - Matúš 26:40, 41.

  Blog
  Ústava Spojených Štátov zaniká!
  Ústava Spojených Štátov zaniká!

  'Lebo ten deň je blízko, Jehovov deň sa približuje. Bude to deň mrakov, čas súdu nad národmi. Proti Egyptu príde meč a Etiópiu zachváti hrôza, keď budú v Egypte padať pobití. Jeho bohatstvo poberú a jeho základy zrúcajú’! - Ezechiel 30:3, 4.

  Blog
  Vo svete sa dnes menia zákony!
  Vo svete sa dnes menia zákony!

  "Pozeral som sa ďalej a videl som, ako ten roh vedie vojnu proti svätým a víťazí nad nimi. Vtom prišiel Pradávny dní a rozhodol v prospech svätých Najvyššieho. Nastal určený čas, aby svätí dostali kráľovstvo." - Daniel 7:21, 22.

  Blog
  JEHOVAH alebo YAHWEH?
  JEHOVAH alebo YAHWEH?

  “Vy sa modlite takto: ‚Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje Kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Daj nám chlieb na tento deň a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom. A nedovoľ, aby sme podľahli pokušeniu, ale osloboď nás od toho zlého.’” - Matúš 6:9-13.

  Blog
  Čo znamená pre mňa pravda?
  Čo znamená pre mňa pravda?

  “Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich chránil pred tým zlým. Nie sú časťou sveta, tak ako ani ja nie som časťou sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Tak ako si ma ty vyslal do sveta, aj ja som ich vyslal do sveta. A posväcujem sa kvôli nim, aby boli aj oni posvätení pravdou.” - Ján 17:15-19.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva