Jo Joelsky

Jo Joelsky

Študent Biblie a primeraných textov so vzťahom na Druhý príchod Ježiša Krista.

  Strana 1

  Blog
  Prehľad biblických udalostí konca!
  Prehľad biblických udalostí konca!

  “Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha.” - 2. Tesaloničanom 2:3, 4.

  Blog
  Prorocké predobrazy z prvého storočia
  Prorocké predobrazy z prvého storočia

  “Všetko, čo bolo napísané predtým, bolo napísané na naše poučenie, aby sme vďaka svojej vytrvalosti a úteche, ktorú dáva Písmo, mali nádej. Nech vám Boh, ktorý poskytuje vytrvalosť a útechu, pomôže, aby ste všetci zmýšľali tak ako Kristus Ježiš” - Rimanom 15:4, 5.

  Blog
  Aký efekt má zjavenie pravdy na osobu!
  Aký efekt má zjavenie pravdy na osobu!

  “A tak podišiel ku mne. Ale keď sa priblížil, preľakol som sa a padol som pred ním tvárou k zemi. Povedal mi: 'Mal by si vedieť, syn človeka, že to videnie sa týka času konca'. Kým so mnou hovoril, ležal som v mrákotách tvárou k zemi. Preto sa ma dotkol a pomohol mi vstať. A povedal mi: 'Oznámim ti, čo sa stane v závere verejného odsúdenia, lebo sa to týka určeného času konca.” - Daniel 8:17-19.

  Blog
  Nerozpoznali čas na ich skúšku Bohom!
  Nerozpoznali čas na ich skúšku Bohom!

  "Povedal mi: „Choď a povedz tomuto ľudu: 'Toto posolstvo budete počuť znova a znova, ale nebudete mu rozumieť. Budete pozerať znova a znova, ale nič nepochopíte.‘" - Izaiáš 6:9.

  Blog
  V čase konca poznanie pravdy pribudne
  V čase konca poznanie pravdy pribudne

  “Tí, čo majú pochopenie, budú žiariť ako jas oblohy a tí, čo pomáhajú mnohým stať sa spravodlivými, budú žiariť celkom ako hviezdy po celú večnosť…Mnohí ju budú (svätú knihu) dôkladne skúmať a pravého poznania pribudne.” - Daniel 12:3, 4.

  Blog
  Budete čuť hluk boja a správy o vojnách …
  Budete čuť hluk boja a správy o vojnách …

  “Dajte si pozor, aby vás nikto neoklamal, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: 'Ja som Kristus', a mnohých oklamú. Budete počuť hluk boja a správy o vojnách. No nezľaknite sa. To sa musí diať, ale ešte to nebude koniec.” - Matúš 24:4-6.

  Blog
  Druhý príchod Ježiša Krista zakrátko!
  Druhý príchod Ježiša Krista zakrátko!

  “Aj Kristus sa obetoval iba raz, aby niesol hriechy mnohých. Keď sa zjaví po druhý raz, nebude to preto, aby odstránil hriech, ale zjaví sa tým, ktorí ho vrúcne očakávajú, aby ich zachránil.” - Hebrejom 9:28.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.