Jaroslav Hrivnák

Jaroslav Hrivnák

Chlapec z Muránskej planiny, lesník telom i dušou, obdivovateľ zázraku Božieho tvorstva, vďačný za dar života, usilujúci sa hľadať Pravdu. Milovník svojej rodnej krajiny, všemožných makových dobrôt, halušiek, stromov, byliniek, vášnivý ornitológ a záhradkár. PS: Omnia mea mecum porto.

Strana 1

Blog
O zonácii Národného parku Muránska planina - II. časť
O zonácii Národného parku Muránska planina - II. časť

V prvom článku „O zonácii Národného parku Muránska planina“ som sa venoval histórii územia terajšieho Národného parku Muránska planina a odkazu, ktorý nám zanechali naši predkovia lesníci, že efektívne lesné hospodárenie sa nevylučuje s ochranou prírody. Inak povedané, že jej skutočná ochrana je podmienkou udržateľného fungujúceho hospodárenia. Teda že tu existuje vzájomná podmienenosť. V tomto článku sa pokúsim o analýzu toho, ako zonácia ovplyvní cestovný ruch.

Strana 1