Drahé olympiády

Za posledných 20-30 rokov sa náklady na OH znásobujú, a pre štáty skôr začínajú byť strašiakom, ako výsadou.

Za posledných 20-30 rokov sa náklady na OH znásobujú, a pre štáty skôr začínajú byť strašiakom, ako výsadou.