Jaroslav Bolibruch

Jaroslav Bolibruch

učiteľ, umelecký rezbár