Miernosť a radosť sa pobozkajú

Kresťania a konzervatívci v súčasnej spoločnosti si potrebujú osvojiť slová apoštola Pavla: „Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom“ (F...

Kresťania a konzervatívci v súčasnej spoločnosti si potrebujú osvojiť slová apoštola Pavla: „Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom“ (F...