Je veriaci homosexuál aj dnes aktívnou súčasťou konkrétnej cirkvi?

Nemáme už dúfať v návrat? Aké budú následky? Máme so strachom očakávať to, čo príde, alebo ešte môžeme zvrátiť situáciu skutočným záujmom a pravdou?

Nemáme už dúfať v návrat? Aké budú následky? Máme so strachom očakávať to, čo príde, alebo ešte môžeme zvrátiť situáciu skutočným záujmom a pravdou?