Ján Kmeť

Zaujímam sa o sociálnu politiku, v súčasnosti som riaditeľom Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Bratislave - Rači. Okrem sociálnych služieb sa venujem predovšetkým problematike zamestnanosti a trhu práce.

  Strana 1

  Blog
  Bude opatrovateľská služba dostupná pre každého ?
  Bude opatrovateľská služba dostupná pre každého ?

  Viaceré prieskumy realizované na Slovensku a v zahraničí potvrdzujú, že v prípade potreby sociálnej služby ľudia požadujú jej poskytovanie v domácom prostredí. Tento záujem je opodstatnený a je výhodný pre prijímateľov aj pre poskytovateľov sociálnych služieb.

  Blog
  Čo nepriniesla novela zákona o sociálnych službách
  Čo nepriniesla novela zákona o sociálnych službách

  V utorok 10. 9. 2019 NR SR schválila novelu zákona o sociálnych službách. Obsahom novely je zavedenie informačného systému v sociálnych službách, úpravy zamedzujúce krátenie príjmov neverejných poskytovateľov a úpravy procesov pri spolufinancovaní sociálnych služieb z úrovne MPSVR SR.

  Blog
  Už včera bolo neskoro
  Už včera bolo neskoro

  Starnutie obyvateľstva je fenomén, ktorý sa týka prakticky celého ekonomicky vyspelého sveta vrátane Európy a samozrejme i Slovenska.

  Blog
  Prečo štát berie ľuďom nasporené peniaze?
  Prečo štát berie ľuďom nasporené peniaze?

  V mojom predchádzajúcom blogu som poukázal na problém vysokého daňového a odvodového zaťaženia zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb. Zamestnanci a najmä živnostníci platia vysoké dane a pritom by nemuseli.

  Blog
  Kedy, keď nie teraz
  Kedy, keď nie teraz

  Túto otázku si kladiem vždy keď vidím tie priaznivé ekonomické ukazovatele o ekonomickom vývoji na Slovensku a v Európskej únii. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, prežívame zlaté časy.

  Blog
  Aké sú riešenia pre občanov ?
  Aké sú riešenia pre občanov ?

  Je pozoruhodné aký veľký počet blogerov na Postoji sa venuje téme KDH a vzniku dvoch nových politických strán. ktoré zakladajú bývalí členovia a funkcionári KDH. Pozoruhodné je to, že sa to deje v čase keď Slovensko čakajú prezidentské voľby a následne voľby do Európskeho parlamentu

  Blog
  O čom sa nehovorí
  O čom sa nehovorí

  V dnešných turbulentných časoch ovládajú verejnú diskusiu v spoločnosti veľké témy ako nelegálna migrácia a brexit na európskej úrovni a prezidentské voľby, vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a iné na domácej politickej scéne.

  Blog
  Sociálne služby potrebujú zmenu
  Sociálne služby potrebujú zmenu

  Ako tak sledujem vrcholiacu volebnú kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať 10. novembra,, čítam programy jednotllvých kandidátov alebo skupín kandidátov a neviem sa ubrániť pocitu, že mi tam niečo chýba.

  Blog
  Ako štát (ne)pomáha zamestnávateľom
  Ako štát (ne)pomáha zamestnávateľom

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce , sociálnych vecí a rodiny v súčasnosti realizuje viacero projektov na podporu rastu zamestnanosti.

  Strana 1