Právo a spravodlivosť. Zborník zo sympózia kánonického práva 2016 (recenzia)

V auguste 2016 Slovenská spoločnosť kánonického práva usporiadala sympózium kánonického práva ako školenie pre cirkevných sudcov a vôbec všetkých, ktorí pracujú s kánonickým právom alebo sa o kánonické právo zaujímajú. Sympózia sa zúčastnili cirkevní sudcovia, advokáti, pracovníci biskupských úradov, členovia katedier cirkevného práva na právnickýc...

V auguste 2016 Slovenská spoločnosť kánonického práva usporiadala sympózium kánonického práva ako školenie pre cirkevných sudcov a vôbec všetkých, ktorí pracujú s kánonickým právom alebo sa o kánonické právo zaujímajú. Sympózia sa zúčastnili cirkevní sudcovia, advokáti, pracovníci biskupských úradov, členovia katedier cirkevného práva na právnickýc...

Ján Duda Ján Duda 23. 01. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Sv. Martin - živé Evanjelium

V nedeľu 13.11.2016 slúžil spišský biskup Mons. Štefan Sečka v katedrále o 10. hodine sv. omšu pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrály...

V nedeľu 13.11.2016 slúžil spišský biskup Mons. Štefan Sečka v katedrále o 10. hodine sv. omšu pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrály...

Ján Duda Ján Duda 13. 11. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Procesy manželskej nulity: je ich veľa alebo málo?

Existujú rozdielne názory na kauzy manželskej nulity, ktoré z rozhodnutia pápežov riešia cirkevné súdy. Niektoré cirkevné súdy riešia málo prípadov manželskej nulity. Príčiny môžu byť rôzne a pokúsim sa ich vysvetliť v texte. Iné cirkevné súdy riešia viac prípadov.

Existujú rozdielne názory na kauzy manželskej nulity, ktoré z rozhodnutia pápežov riešia cirkevné súdy. Niektoré cirkevné súdy riešia málo prípadov manželskej nulity. Príčiny môžu byť rôzne a pokúsim sa ich vysvetliť v texte. Iné cirkevné súdy riešia viac prípadov.

Ján Duda Ján Duda 13. 10. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Právnik z Vatikánu na kánonicko-právnom sympóziu na Spiši

Monsignor Pawel Malecha pracuje ako zástupca promótora spravodlivosti na Najvyššom súde apoštolskej signatúry vo Vatikáne. Je to niečo ako prokurátor...

Monsignor Pawel Malecha pracuje ako zástupca promótora spravodlivosti na Najvyššom súde apoštolskej signatúry vo Vatikáne. Je to niečo ako prokurátor...

Ján Duda Ján Duda 20. 08. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vo Francúzsku som rebel a fundamentalista (reakcia)

Nie je to kritika článku, reakcia áno. Očakával by som nielen popis nešťastnej situácie, ale aj "klíčky" nového života tejto "prvorodenej dcéry" cirkv...

Nie je to kritika článku, reakcia áno. Očakával by som nielen popis nešťastnej situácie, ale aj "klíčky" nového života tejto "prvorodenej dcéry" cirkv...

Ján Duda Ján Duda 17. 08. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Moje poznámky k osobe kardinála Saraha

V dňoch 13. až 16. júla 2016 navštívil Slovensko africký kuriálny kardinál Róbert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Slo...

V dňoch 13. až 16. júla 2016 navštívil Slovensko africký kuriálny kardinál Róbert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Slo...

Ján Duda Ján Duda 29. 07. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

K situácii na Katolíckej univerzite

Minister školstva Slovenskej republiky spolu s predsedom Akreditačnej komisie na tlačovej konferencii 27.8.2015 povedali, že existujú štyri univerzity, ktorým hrozí strata titulu „univerzita“ a ostanú iba „vysokými školami“. Medzi ohrozenými univerzitami sa ocitla aj Katolícka univerzita v Ružomberk...

Minister školstva Slovenskej republiky spolu s predsedom Akreditačnej komisie na tlačovej konferencii 27.8.2015 povedali, že existujú štyri univerzity, ktorým hrozí strata titulu „univerzita“ a ostanú iba „vysokými školami“. Medzi ohrozenými univerzitami sa ocitla aj Katolícka univerzita v Ružomberk...

Ján Duda Ján Duda 07. 10. 2015
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Zmeny v procese manželskej nulity

Svätý Otec František vydal dva apoštolské listy tzv. Motu proprio (z vlastného popudu). Prvé Motu proprio má názov „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a reformoval ním niektoré kánony Kódexu kánonického práva z roku 1983, ktoré sa týkajú procesu manželskej nulity. Druhé Motu proprio sa nazýva „Mitis et Mise...

Svätý Otec František vydal dva apoštolské listy tzv. Motu proprio (z vlastného popudu). Prvé Motu proprio má názov „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a reformoval ním niektoré kánony Kódexu kánonického práva z roku 1983, ktoré sa týkajú procesu manželskej nulity. Druhé Motu proprio sa nazýva „Mitis et Mise...

Ján Duda Ján Duda 09. 09. 2015
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

F. Trstenský: Je potrebné vstúpiť do "teologických diskusií" v prostredí našich miest

František Trstenský je prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy. Podelil sa s nami so svojimi názormi. Keďže je biblickým teológom a katolíckym kňazom, rozhovor sa dotýka kľúčových tém biblika, biblickej teológie, pastorácie, kazateľstva a homiletiky. Sú to témy, ktoré sa...

František Trstenský je prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy. Podelil sa s nami so svojimi názormi. Keďže je biblickým teológom a katolíckym kňazom, rozhovor sa dotýka kľúčových tém biblika, biblickej teológie, pastorácie, kazateľstva a homiletiky. Sú to témy, ktoré sa...

Ján Duda Ján Duda 20. 08. 2015
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.