Ján Duda

Ján Duda

predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva, profesor kánonického práva, sudca tribunálu Spišskej diecézy, farár v Dlhej nad Oravou

Strana 2

Blog
Yuji Sugawara: Evanjeliova chudoba musí druhých obohatiť
Yuji Sugawara: Evanjeliova chudoba musí druhých obohatiť

O Katolíckej cirkvi v Japonsku vieme veľmi málo. Jezuita Yuji Sugawara pochádza z Japonska, kde sa narodil 25.4.1957. V roku 1980 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, v roku 1991 bol vysvätený na kňaza. Vyštudoval sekulárne právo na Právnickej fakulte v Tokiu (1980), potom aj filozofiu (1985). V roku 1996 obhájil dizertačnú prácu na Fakulte kánonického práva Gregoriány v Ríme a v súčasnosti prednáša na Fakulte kánonického práva rímskej Gregoriány.

Blog
Liturgia je prameňom života, modlitby a katechézy
Liturgia je prameňom života, modlitby a katechézy

Tento text je z "dielne" Úradu liturgických ceremónii najvyššieho veľkňaza a vysvetľuje, prečo je liturgia prameňom života, modlitby a katechézy. Tento výklad sa opiera o Katechizmus Katolíckej cirkvi, body 1071-1075.

Blog
Kríž stredobodom oltára pri sv. omši
Kríž stredobodom oltára pri sv. omši

V posledných rokoch sa vedie diskusia ohľadom bohoslužby sv. omše smerom na východ (ad orientem) alebo tvárou k ľudu (versus populum), či iných liturgických aspektoch. Diskutuje sa aj o umiestnení kríži na obetnom stole alebo pri obetnom stole. Úrad liturgických slávení najvyššieho veľkňaza publikoval v roku 2011 dokument, v ktorom vysvetľuje mnoho okolností a prináša veľa argumentov. Žiada sa dodať, že mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek radikálnym interpretáciám liturgie a mať úctu ku každej legitímnej forme liturgického slávenia.

Blog
To, co má být jenom přidáno: opravář a bavič
To, co má být jenom přidáno: opravář a bavič

Kňaz Stanislav Přibyl, doktor teológie a doktor práva, vysokoškolský pedagóg a rektor kostola sv. Gabriela v Prahe Smíchov z Českej republiky, mi poslal zaujímavú esej o zmysle kňazskej služby. Preto som ho poprosil, aby som ho mohol "dať vonku", aby nás všetkých to priviedlo k úprimnému zamysleniu o skutočnej podstate kňazskej služby. Text som ponechal v češtine. Možno je to písané na pomery v Českej republike, možno že to bude platiť aj na pomery u nás na Slovensku. Ponechávam to na úsudku čitateľov. Prajem príjemné čítanie. Azda to prispeje k tomu, že si niektorí upravia svoje novoročné predsavzatia.

Blog
Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017
Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017

Od roku 2018 vstúpime do 12. ročníka časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty, ktoré vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka. Časopis vychádza štvrťročne. Predplatné na 1 rok je 8,-Eur + poštovné. Usilujeme sa robiť tento časopis tak, aby tam neboli dlhé články a aby sme reagovali na spoločenské, teologické a iné aktuálne otázky. Budeme radi, ak nám napíšete aj svoje návrhy na niektoré témy, o ktorých by ste chceli niečo počuť a prečítať si. Tu prinášame informáciu o obsahu posledného tohtoročného čísla.

Blog
Liturgické oblečenie kňaza
Liturgické oblečenie kňaza

Pod názvom „liturgické oblečenie kňaza“ rozumieme oblečenie, ktoré kňaz nosí pri bohoslužbách (liturgických úkonoch). Toto oblečenie je predpísané liturgickými predpismi, ktoré sa nachádzajú v príslušných liturgických knihách (napr. Rímsky misál, Ordo baptismi čiže Kniha vysluhovania sviatosti krstu atď.). To znamená, že k liturgické úkony kňaz nemôže vykonávať bez predpísaného liturgického oblečenia a nemôže si zvoliť oblečenie podľa svojej ľubovôle.

Blog
Quo vadis cirkevná charita?
Quo vadis cirkevná charita?

Darina Obušeková z Košíc napísala a obhajila na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku dizertačnú prácu na tému Charita ako podstatná črta kresťanskej komunity vo vnímaní študentov vysokých škôl. Autorku som požiadal o krátky rozhovor.

Blog
Kardinál Caffarra: Ako hlásať evanjelium človeku postmodernej doby?
Kardinál Caffarra: Ako hlásať evanjelium človeku postmodernej doby?

24.2.2016 kardinál Caffarra navštívil Bratislavu a na RK CMBF UK predniesol prednášku. V taliančine sa text prednášky nachádza na internetovej stránke Boloňskej arcidiecézy. Text prednášky som si dovolil voľne preložiť a ponúknuť čitateľom v predvečer pohrebu pána kardinála. V prednáške sa pán kardinál usiloval podať situáciu súčasného postmoderného človeka, vysvetliť ju a načrtnúť pastoračné cesty, ktorými by Cirkev mala vykročiť v ústrety v prospech spásonosnej nádeje večnej budúcnosti pre človeka súčasnej západnej kultúry.

Blog
Načo je nám voľný čas?!
Načo je nám voľný čas?!

Aký zmysel má vlastne voľný čas? Josef Pieper si túto otázku položil v Nemecku hneď po Druhej svetovej vojne, keď sa mnohým zdalo, že táto téma nie je vôbec aktuálna. Bolo predsa potrebné znovu vybudovať vojnou zničenú krajinu. A téma neprestala byť aktuálnou aj dnes.

Blog
Brat Alojz Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša
Brat Alojz Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša

Málokto na Slovensku vie, že v Ríme na Kongregácii pre kauzy svätých tohto roku začala druhá (rímska) fáza blahorečenia Božieho sluhu brata Alojza Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša. Je Slovákom. Preto by sme mali o ňom vedieť omnoho viac.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.