Yuji Sugawara: Evanjeliova chudoba musí druhých obohatiť

O Katolíckej cirkvi v Japonsku vieme veľmi málo. Jezuita Yuji Sugawara pochádza z Japonska, kde sa narodil 25.4.1957. V roku 1980 vstúpil do Spoločnos...

O Katolíckej cirkvi v Japonsku vieme veľmi málo. Jezuita Yuji Sugawara pochádza z Japonska, kde sa narodil 25.4.1957. V roku 1980 vstúpil do Spoločnos...

Ján Duda Ján Duda 24. 01. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Liturgia je prameňom života, modlitby a katechézy

Tento text je z "dielne" Úradu liturgických ceremónii najvyššieho veľkňaza a vysvetľuje, prečo je liturgia prameňom života, modlitby a katechézy. Tent...

Tento text je z "dielne" Úradu liturgických ceremónii najvyššieho veľkňaza a vysvetľuje, prečo je liturgia prameňom života, modlitby a katechézy. Tent...

Ján Duda Ján Duda 10. 01. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kríž stredobodom oltára pri sv. omši

V posledných rokoch sa vedie diskusia ohľadom bohoslužby sv. omše smerom na východ (ad orientem) alebo tvárou k ľudu (versus populum), či iných liturg...

V posledných rokoch sa vedie diskusia ohľadom bohoslužby sv. omše smerom na východ (ad orientem) alebo tvárou k ľudu (versus populum), či iných liturg...

Ján Duda Ján Duda 04. 01. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

To, co má být jenom přidáno: opravář a bavič

Kňaz Stanislav Přibyl, doktor teológie a doktor práva, vysokoškolský pedagóg a rektor kostola sv. Gabriela v Prahe Smíchov z Českej republiky, mi posl...

Kňaz Stanislav Přibyl, doktor teológie a doktor práva, vysokoškolský pedagóg a rektor kostola sv. Gabriela v Prahe Smíchov z Českej republiky, mi posl...

Ján Duda Ján Duda 29. 12. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Obsah časopisu Nové horizonty 4/2017

Od roku 2018 vstúpime do 12. ročníka časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty, ktoré vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka. Časopis vy...

Od roku 2018 vstúpime do 12. ročníka časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť Nové horizonty, ktoré vydáva Klub priateľov Ferka Skyčáka. Časopis vy...

Ján Duda Ján Duda 21. 12. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Liturgické oblečenie kňaza

Pod názvom „liturgické oblečenie kňaza“ rozumieme oblečenie, ktoré kňaz nosí pri bohoslužbách (liturgických úkonoch). Toto oblečenie je predpísané lit...

Pod názvom „liturgické oblečenie kňaza“ rozumieme oblečenie, ktoré kňaz nosí pri bohoslužbách (liturgických úkonoch). Toto oblečenie je predpísané lit...

Ján Duda Ján Duda 06. 12. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Quo vadis cirkevná charita?

Darina Obušeková z Košíc napísala a obhajila na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku dizertačnú prácu na tému Charita ako podstatná črta kresťan...

Darina Obušeková z Košíc napísala a obhajila na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku dizertačnú prácu na tému Charita ako podstatná črta kresťan...

Ján Duda Ján Duda 18. 09. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kardinál Caffarra: Ako hlásať evanjelium človeku postmodernej doby?

24.2.2016 kardinál Caffarra navštívil Bratislavu a na RK CMBF UK predniesol prednášku. V taliančine sa text prednášky nachádza na internetovej stránke...

24.2.2016 kardinál Caffarra navštívil Bratislavu a na RK CMBF UK predniesol prednášku. V taliančine sa text prednášky nachádza na internetovej stránke...

Ján Duda Ján Duda 08. 09. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Načo je nám voľný čas?!

Aký zmysel má vlastne voľný čas? Josef Pieper si túto otázku položil v Nemecku hneď po Druhej svetovej vojne, keď sa mnohým zdalo, že táto téma nie je...

Aký zmysel má vlastne voľný čas? Josef Pieper si túto otázku položil v Nemecku hneď po Druhej svetovej vojne, keď sa mnohým zdalo, že táto téma nie je...

Ján Duda Ján Duda 31. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Brat Alojz Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša

Málokto na Slovensku vie, že v Ríme na Kongregácii pre kauzy svätých tohto roku začala druhá (rímska) fáza blahorečenia Božieho sluhu brata Alojza Chm...

Málokto na Slovensku vie, že v Ríme na Kongregácii pre kauzy svätých tohto roku začala druhá (rímska) fáza blahorečenia Božieho sluhu brata Alojza Chm...

Ján Duda Ján Duda 15. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.