Jakub Zahradnik

Jakub Zahradnik

Cestujem, poznávam kultúry a spoločnosť, krásy prírody, architektúry, pohľady z mostov

Strana 1

Blog
TAIZÉ NA KONCI ROKA 2020 V TAIZÉ A V 78 KRAJINÁCH SÚČASNE - ONLINE
TAIZÉ NA KONCI ROKA 2020 V TAIZÉ A V 78 KRAJINÁCH SÚČASNE - ONLINE

Európske modlitebné stretnutia Taizé tvoria súčasť životov mladých od pádu totality už viac ako 30 rokov v celej Európe. Tento december je európske modlitebné Taizé v dedinke Taizé a súčasne aj v malých skupinkách online v 78 krajinách sveta. V Turíne teda Taizé bude až v decembri 2021 a veríme že už po skončení celosvetovej pandémie.

Blog
MOSTY
MOSTY

Mosty cez ktoré sa dostaneme na druhú stranu. Ale aj tie, ktoré spájajú pestrú škálu pohľadov na veci okolo nás.

Strana 1