Iveta Ščurková

Iveta Ščurková

Si povolaný podľa svojich možností šíriť vieru (Lumen gentium 17)

Denník Svet kresťanstva