František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz, prednáša Nový zákon na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Strana 9

Blog
Pán vystupuje do neba
Pán vystupuje do neba

Evanjeliový úryvok slávnosti Nanebovstúpenia Pána (Lk 24, 46 – 53) ponúka záverečné verše Lukášovho evanjelia. Výrečným je posledné gesto pozemského Ježiša Krista pred nanebovstúpením voči svojim učeníkom: požehnal ich.

Blog
Boží Advokát
Boží Advokát

Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 23 - 29) ponúka ďalšiu časť z Ježišovej rozlúčkovej reči vo Večeradle. Ústrednu témou je dar Tešiteľa, Ducha Svätého.

Blog
Vráťme sa do Večeradla
Vráťme sa do Večeradla

Evanjeliový úryvok Piatej veľkonočnej nedele (Jn 13, 31 -33a. 34 - 35) nás znova privádza do atmosféry Ježišovej Poslednej večere v jeruzalemskom Večeradle.

Blog
Nedeľa všetkých nedieľ
Nedeľa všetkých nedieľ

Evanjeliový úryvok veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania (Jn 20, 1- 9), ktorá sa nazýva „Nedeľa všetkých nedieľ“, približuje prvé reakcie žien a apoštolov na Ježišov prázdny hrob.

Blog
Veľkonočná vigília - Vstal z mŕtvych!
Veľkonočná vigília - Vstal z mŕtvych!

Evanjeliový úryvok veľkonočnej vigílie (Lk 24, 1 – 12) uvádza prvých svedkov Ježišovho zmŕtvychvstania. Ženy pri prázdnom hrobe počujú od Božích poslov slová: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“