Tip na Advent – Evanjelium podľa Lukáša

Nový liturgický rok, do ktorého vstúpime už o pár dní Prvou adventnou nedeľou, bude z pohľadu nedeľných evanjeliových čítaní patriť predovšetkým Evanj...

Nový liturgický rok, do ktorého vstúpime už o pár dní Prvou adventnou nedeľou, bude z pohľadu nedeľných evanjeliových čítaní patriť predovšetkým Evanj...

František Trstenský František Trstenský 26. 11. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vydávať svedectvo pravde

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Jn 18,33-37) ponúka rozhovor Ježiša Krista s prokurátom Judska Ponciom Pilátom. Ide o priamu konfrontáciu d...

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Jn 18,33-37) ponúka rozhovor Ježiša Krista s prokurátom Judska Ponciom Pilátom. Ide o priamu konfrontáciu d...

František Trstenský František Trstenský 23. 11. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 13,24-32) zaznieva pred poslednou nedeľou tohto liturgického roka. Je to vlastné aj istá rozlúčka s Evanjelio...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 13,24-32) zaznieva pred poslednou nedeľou tohto liturgického roka. Je to vlastné aj istá rozlúčka s Evanjelio...

František Trstenský František Trstenský 16. 11. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Diabol jestvuje, ale pozor na duchovné napodobeniny

Varuje pred škodlivým vplyvom sledovania filmov, ktoré sa venujú mimoriadnému pôsobeniu zlých duchov v živote človeka. Ich škodlivosť spočíva v tom, ž...

Varuje pred škodlivým vplyvom sledovania filmov, ktoré sa venujú mimoriadnému pôsobeniu zlých duchov v živote človeka. Ich škodlivosť spočíva v tom, ž...

František Trstenský František Trstenský 13. 11. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Ježišova tvrdá výčitka náboženského formalizmu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,38-44) stavia do konfrontácie zbožnosť oficiálnych náboženských predstaviteľov a konkrétne konanie chudobn...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,38-44) stavia do konfrontácie zbožnosť oficiálnych náboženských predstaviteľov a konkrétne konanie chudobn...

František Trstenský František Trstenský 09. 11. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Neoddeliť, ale ani nezameniť poradie

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,28-34) ponúka text prvého a najväčšieho prikázania. Príkaz milovať Boha bol známy už v starozákonných text...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,28-34) ponúka text prvého a najväčšieho prikázania. Príkaz milovať Boha bol známy už v starozákonných text...

František Trstenský František Trstenský 02. 11. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Sme pozvaní k svätosti všedného dňa

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5,1-12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Blahoslavenstvá menia ľudské parametre šťastia. Sú to krité...

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5,1-12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Blahoslavenstvá menia ľudské parametre šťastia. Sú to krité...

František Trstenský František Trstenský 30. 10. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Veriť v Krista a verne ho nasledovať

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,46-52) prináša príbeh uzdravenia slepého pri Jerichu. Je to posledné uzdravenie v Markovom evanjeliu. Ježi...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,46-52) prináša príbeh uzdravenia slepého pri Jerichu. Je to posledné uzdravenie v Markovom evanjeliu. Ježi...

František Trstenský František Trstenský 26. 10. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Byť sluhom všetkých, nie funkcionárom

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,35-45) ukazuje, že túžba po výhodných postoch pokúšala aj samotných apoštolov. Jakub a Ján žiadajú od Jež...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,35-45) ukazuje, že túžba po výhodných postoch pokúšala aj samotných apoštolov. Jakub a Ján žiadajú od Jež...

František Trstenský František Trstenský 19. 10. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Žiť podľa evanjelia alebo radšej prejsť uchom ihly?

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,17-30) otvára otázka bohatého človeka, ako je možné získať večný život. Ježiš v odpovedi naznačuje, že ide...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 10,17-30) otvára otázka bohatého človeka, ako je možné získať večný život. Ježiš v odpovedi naznačuje, že ide...

František Trstenský František Trstenský 12. 10. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.