František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 9

Blog
Miesto pre Boha
Miesto pre Boha

Evanjeliový úryvok Prvej adventnej nedele (Mt 24, 37 - 44) je časťou tzv. Ježišovej eschatologickej reči, ktorú v Matúšovom evanjeliu tvorí 24. a 25. kapitola.

Blog
Tip na Advent - Evanjelium podľa Matúša
Tip na Advent - Evanjelium podľa Matúša

Nový liturgický rok, do ktorého vstúpime už o pár dní Prvou adventnou nedeľou, bude z pohľadu nedeľných evanjeliových čítaní patriť predovšetkým Evanjeliu podľa Matúša. Jeho čítanie môže byť predsavzatím, ktorým začneme Advent.

Blog
Kristus, Kráľ na kríži
Kristus, Kráľ na kríži

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 23, 35 – 43), ktorá je slávnosťou Krista Kráľa a poslednou nedeľou tohto liturgického roka, ponúka scénu z ukrižovania, keď Ježiš prisľubuje raj kajúcemu lotrovi.

Blog
Čítať znamenia čias
Čítať znamenia čias

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 21, 5 – 19) ponúka Ježišovu predpoveď zničenia Jeruzalema a povzbudenia k vytrvalosti uprostred prenasledovania.

Blog
Vstupná brána k svätosti
Vstupná brána k svätosti

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5, 1 – 12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Cez blahoslavenstvá sa vstupuje do centra náuky, kde Ježiš hovorí o modlitbe, pôste a almužne ako o pilieroch nábožnosti, kde učí svojich nasledovníkov modlitbu Otče náš, ktorá je vzorom každej ľudskej modlitby, a upozorňuje učeníkov, že majú byť svetlom a soľou pre tento svet.