František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 6

Blog
Na mieste, kde sa Ježiš rozprával so Samaritánkou
Na mieste, kde sa Ježiš rozprával so Samaritánkou

Božie slovo je nevyčerpateľný prameň. Nedeľné evanjelium o stretnutí Pána Ježiša so Samaritánkou ponúka mnoho podnetov pre náš duchovný život. Ponúkam ešte niektoré pohľady na nedeľné evanjelium spolu so spomienkou a fotkami na miesto, kde sa biblický príbeh odohral.

Blog
V týchto dňoch ešte viac čerpajme z prameňa živej vody
V týchto dňoch ešte viac čerpajme z prameňa živej vody

Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 4, 5 – 42) opisuje rozhovor Pána Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni. Všetci prežívame ťaživú situáciu v súvislosti so šírením sa vírusu. V našich kostoloch sa nekonajú verejné bohoslužby. Možno práve preto ešte viac siahnime po Svätom písme a čerpajme z neho posilu a útechu. Kristus a jeho slovo sa nám ponúka ako živá voda. 

Blog
O 5 minút skôr ako zvyčajne
O 5 minút skôr ako zvyčajne

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mt 17, 1 - 9) opisuje Pánovo premenenie na vrchu. V prítomnosti dvoch starozákonných postáv a troch svojich apoštolov Pán zjavuje svoju slávu.

Blog
Keď sa diabol pasuje za odborníka na teológiu
Keď sa diabol pasuje za odborníka na teológiu

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mt 4, 1 - 11) opisuje Ježišovo pokúšanie. Tri dialógy medzi Božím Synom a diablom sú vždy zakončené biblickým citátom. Opäť sa vyzdvihuje dôležitosť čítať a správne poznať Sväté písmo. Pôstne obdobie je na to zvlášť vhodným časom.

Blog
Minimalizmus a povrchnosť vo viere
Minimalizmus a povrchnosť vo viere

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 5, 17 – 37) prináša ďalší úryvok z Ježišovej reči na vrchu. Matúš napísal svoje evanjelium pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva, ktoré sa opiera o zákonodarstvo dané Bohom skrze Mojžiša. Matúš však predstavuje Ježiša s autoritou väčšou ako Mojžišova.

Blog
Odkresťančovanie je výzvou
Odkresťančovanie je výzvou

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 4, 12 – 23) opisuje začiatok Ježišovej verejnej činnosti a povolanie prvých učeníkov. V Cirkvi sa tento deň slávi ako Nedeľa Božieho slova.