Ježišov kríž je vrcholný prejav Božej lásky

Evanjeliový úryvok sviatku Povýšenia Svätého kríža (Jn 3, 13 – 17) ponúka Ježišove slová, ktoré povedal Nikodémovi počas ich rozhovoru v noci.

Evanjeliový úryvok sviatku Povýšenia Svätého kríža (Jn 3, 13 – 17) ponúka Ježišove slová, ktoré povedal Nikodémovi počas ich rozhovoru v noci.

František Trstenský František Trstenský 13. 09. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Čo si ochotný obetovať pre Krista?

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 14, 25 – 33) ponúka dve podobenstva, na ktorých Ježiš ilustruje náročnosť povolania nasledovať ho.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 14, 25 – 33) ponúka dve podobenstva, na ktorých Ježiš ilustruje náročnosť povolania nasledovať ho.

František Trstenský František Trstenský 06. 09. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Posledné miesto neznamená bezvýznamné

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 14, 1. 7 - 14) ponúka Ježišove slová, ktorými vyzýva „nehrať sa“ na pokorného, ale mať správnu úctu k sebe a...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 14, 1. 7 - 14) ponúka Ježišove slová, ktorými vyzýva „nehrať sa“ na pokorného, ale mať správnu úctu k sebe a...

František Trstenský František Trstenský 30. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Spása nie je vstupenka pre VIP

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 13, 22 – 30) pokračuje v téme Ježišovej cesty do Jeruzalema, ktorá tvorí kontext jeho náuky.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 13, 22 – 30) pokračuje v téme Ježišovej cesty do Jeruzalema, ktorá tvorí kontext jeho náuky.

František Trstenský František Trstenský 23. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Roztratených zhromažďovať

Vydavateľstvo Post Scriptum v spolupráci s občianskym združením Libri Historiae a Ústavom dejín kresťanstva vydalo v roku 2018 autobiografiu arcibisk...

Vydavateľstvo Post Scriptum v spolupráci s občianskym združením Libri Historiae a Ústavom dejín kresťanstva vydalo v roku 2018 autobiografiu arcibisk...

František Trstenský František Trstenský 19. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Oheň rozdelenia

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 49 - 53) ponúka slová o ohni, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem a o rozdelení, ktoré priniesol.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 49 - 53) ponúka slová o ohni, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem a o rozdelení, ktoré priniesol.

František Trstenský František Trstenský 16. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Nanebovzatá – prvá plne vykúpená Kristovou milosťou

Evanjeliový úryvok slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (Lk 1, 39 – 56) ponúka stretnutie Márie so svojou príbuznou Alžbetou, pri ktorom zaznie Máriin c...

Evanjeliový úryvok slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (Lk 1, 39 – 56) ponúka stretnutie Márie so svojou príbuznou Alžbetou, pri ktorom zaznie Máriin c...

František Trstenský František Trstenský 14. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Dobre naložiť s Božou dôverou

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 32 – 48) ponúka Ježišove slová o správnom očakávaní učeníkov na Pánov príchod.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 32 – 48) ponúka Ježišove slová o správnom očakávaní učeníkov na Pánov príchod.

František Trstenský František Trstenský 09. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pomáhať láske rásť

Akadémia kánonického práva v Brne vydala v tomto roku komentár k posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Františka Amoris laetitia. Jej autorom je...

Akadémia kánonického práva v Brne vydala v tomto roku komentár k posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Františka Amoris laetitia. Jej autorom je...

František Trstenský František Trstenský 07. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Ak chceš Boha rozosmiať...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 13 – 21) ponúka podobenstvo o boháčovi, ktorému polia priniesli veľkú úrodu. Pán Ježiš ním varuje svojich...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 13 – 21) ponúka podobenstvo o boháčovi, ktorému polia priniesli veľkú úrodu. Pán Ježiš ním varuje svojich...

František Trstenský František Trstenský 02. 08. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.