Kto je Ježiš Kristus pre mňa?

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 9, 18 - 24) hovorí o Petrovom vyznaní Kristovho božstva. Pán Ježiš poukazuje na podstatné dôsledky, ktoré vyp...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 9, 18 - 24) hovorí o Petrovom vyznaní Kristovho božstva. Pán Ježiš poukazuje na podstatné dôsledky, ktoré vyp...

František Trstenský František Trstenský 22. 06. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kristus je Boží chlieb z neba

Evanjeliový úryvok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Lk 9, 11 – 17) hovorí o zázračnom nasýtení velkého množstva ľudí na pustom mieste...

Evanjeliový úryvok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Lk 9, 11 – 17) hovorí o zázračnom nasýtení velkého množstva ľudí na pustom mieste...

František Trstenský František Trstenský 19. 06. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Oslava trojjediného Boha

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Jn 16, 12 - 15) pochádza z Ježišovej reči vo Večeradle. Vyzdvihuje pôsobenie troch božských osob Ot...

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Jn 16, 12 - 15) pochádza z Ježišovej reči vo Večeradle. Vyzdvihuje pôsobenie troch božských osob Ot...

František Trstenský František Trstenský 14. 06. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Milosrdný a verný veľkňaz

Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý slávime vo štvrtok 13. júna, ponúka aj úryvok z Listu Hebrejom 2, 10-18, ktorý je...

Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ktorý slávime vo štvrtok 13. júna, ponúka aj úryvok z Listu Hebrejom 2, 10-18, ktorý je...

František Trstenský František Trstenský 12. 06. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Duch Svätý - Boží Dych života

Evanjeliový úryvok slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 20, 19 - 23) uvádza zjavenie Ježiša Krista svojím učeníkom po zmŕtvychvstaní.

Evanjeliový úryvok slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 20, 19 - 23) uvádza zjavenie Ježiša Krista svojím učeníkom po zmŕtvychvstaní.

František Trstenský František Trstenský 07. 06. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pán vystupuje do neba

Evanjeliový úryvok slávnosti Nanebovstúpenia Pána (Lk 24, 46 – 53) ponúka záverečné verše Lukášovho evanjelia. Výrečným je posledné gesto pozemského...

Evanjeliový úryvok slávnosti Nanebovstúpenia Pána (Lk 24, 46 – 53) ponúka záverečné verše Lukášovho evanjelia. Výrečným je posledné gesto pozemského...

František Trstenský František Trstenský 29. 05. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Boží Advokát

Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 23 - 29) ponúka ďalšiu časť z Ježišovej rozlúčkovej reči vo Večeradle. Ústrednu témou je dar Teš...

Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 23 - 29) ponúka ďalšiu časť z Ježišovej rozlúčkovej reči vo Večeradle. Ústrednu témou je dar Teš...

František Trstenský František Trstenský 24. 05. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vráťme sa do Večeradla

Evanjeliový úryvok Piatej veľkonočnej nedele (Jn 13, 31 -33a. 34 - 35) nás znova privádza do atmosféry Ježišovej Poslednej večere v jeruzalemskom Veče...

Evanjeliový úryvok Piatej veľkonočnej nedele (Jn 13, 31 -33a. 34 - 35) nás znova privádza do atmosféry Ježišovej Poslednej večere v jeruzalemskom Veče...

František Trstenský František Trstenský 17. 05. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Ježiš je viditeľnou prítomnosťou Boha

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 27 - 30) odráža obsah a posolstvo tejto nedele. Nazýva sa aj Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa Ci...

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 27 - 30) odráža obsah a posolstvo tejto nedele. Nazýva sa aj Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa Ci...

František Trstenský František Trstenský 10. 05. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.