František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 4

Blog
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Uplynulo už viac ako 30 rokov odvtedy, ako Ján Pavol II. zverejnil apoštolský list Mulieris dignitatem o dôstojnosti a povolaní ženy (1988). Tento list považujem za jednu z najvznešenejších a najhlbších úvah v dejinách ľudstva na túto tému.

Blog
Voňať po ovciach
Voňať po ovciach

Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 1 - 10) prináša Ježišov obraz pastiera a ovčínca. Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za nové kňazské povolania.

Blog
Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (1. časť)
Na čo pamätať pri čítaní Svätého písma (1. časť)

V Katolickej cirkvi na Slovensku prežívame Rok Božieho slova. V tomto období, keď sa viac zdržiavame v domácom prostredí, mnohí znova objavujú krásu Svätého písma. Vo veľkonočnom období sa čítajú evanjeliové úryvky, v ktorých sa spomína, ako vzkriesený Pán otvoril mysle a srdcia učeníkov, aby porozumeli Svätému písmu (porov. Lk 24, 45). Ponúkam sedem usmernení pre čítanie Božieho slova.