František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 20

Blog
Slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi
Slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi

Na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka sa v dnešný deň po prvýkrát slávi v celej Cirkvi latinského obradu záväzná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom je pondelok po nedeli Zoslania Ducha Svätého, tradične označovaný ako Svätodušný pondelok.

Blog
Byť vo svete, ale nie zo sveta
Byť vo svete, ale nie zo sveta

Evanjeliový text Siedmej veľkonočnej nedele (Jn 17,11-19) ponúka úryvok, ktorý dostal pomenovanie Ježišova veľkňazská modlitba. Toto označenie prvýkrát použil nemecký luteránsky teológ Dávid Chytraeus (1530 - 1600).

Blog
Každý máme misionárske poslanie
Každý máme misionárske poslanie

40 dní po vzkriesení Pána sa v Cirkvi slávi jeho vystúpenie do neba. Evanjeliový úryvok tejto slávnosti ponúka posledné verše Markovho evanjelia (Mk 16,15-20). Pán Ježiš v ňom posiela učeníkov hlásať evanjelium a prisľubuje znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria.

Blog
Trvalé bydlisko na Ježišovej adrese
Trvalé bydlisko na Ježišovej adrese

Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 15,9-17) prináša Ježišove slová svojim učeníkom vo Večeradle tesne pred svojim umučením. V tejto perspektíve je potrebné čítať Pánove slová o láske Toho, kto položí aj svoj život za svojich priateľov.

Blog
O poctivom hľadaní a nájdení pravdy
O poctivom hľadaní a nájdení pravdy (výber z blogov)

Pred niekoľkými týždňami sa mi dostala do rúk kniha, v ktorej švédski manželia Ulf a Birgitta Ekmanovci opisujú svoju cestu postupného objavovania a zbližovania s Katolíckou cirkvou, ktorá bola zavŕšená 21. mája 2014, keď oficiálne vstúpili do Katolíckej cirkvi. Avšak ich životná cesta bola poprepletaná dlhými rokmi hľadania, čo vystihuje aj názov knihy Veľký objav.

Blog
Vy ste toho svedkami
Vy ste toho svedkami

Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Lk 24,35-48) uvádza ďalšie z poveľkonočných zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša svojim učeníkom.