Sociologické vzorce spravania v živote veriaceho človeka

Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o posmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka šty...

Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o posmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka šty...

František Trstenský František Trstenský 01. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Zariskovať a prijať pozvanie

Najbližšia nedeľa nám ponuka tri zaujímavé podobenstvá. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly sú adresované zástupom, podobenstvo O poklade uk...

Najbližšia nedeľa nám ponuka tri zaujímavé podobenstvá. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly sú adresované zástupom, podobenstvo O poklade uk...

František Trstenský František Trstenský 27. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

V dome Marty a jej súrodencov v Betánii

Na 29. júla pripadá liturgická spomienka svätej Marty. V evanjeliách sa Marta spomína len na dvoch miestach, vždy so zmienkou aj o jej sestre Márii. P...

Na 29. júla pripadá liturgická spomienka svätej Marty. V evanjeliách sa Marta spomína len na dvoch miestach, vždy so zmienkou aj o jej sestre Márii. P...

František Trstenský František Trstenský 25. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vytrhať kúkoľ alebo radšej ho vôbec nesiať

Najbližšia nedeľa nám v evanjeliovom úryvku ponúka v poradí druhé z celkovo siedmich podobenstiev, ktoré sa nachádzajú v 13. kapitole Matúšovho evanje...

Najbližšia nedeľa nám v evanjeliovom úryvku ponúka v poradí druhé z celkovo siedmich podobenstiev, ktoré sa nachádzajú v 13. kapitole Matúšovho evanje...

František Trstenský František Trstenský 20. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Žena, ktorá predbehla apoštolov

V roku 2016 počas mimoriadneho jubilejného Roka milosrdenstva pápež František povýšil spomienku na Máriu Magdalénu, ktorá pripadá na 22. júl, na litur...

V roku 2016 počas mimoriadneho jubilejného Roka milosrdenstva pápež František povýšil spomienku na Máriu Magdalénu, ktorá pripadá na 22. júl, na litur...

František Trstenský František Trstenský 17. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Apoštol Pavol na javisku sveta

Prvotná cirkev sa rozhodla doplniť po Judášovi počet apoštolov na číslo 12. Učeníci modlitbou a lósom vybrali Mateja a „pripočítali ho k jedenástim a...

Prvotná cirkev sa rozhodla doplniť po Judášovi počet apoštolov na číslo 12. Učeníci modlitbou a lósom vybrali Mateja a „pripočítali ho k jedenástim a...

František Trstenský František Trstenský 27. 06. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Apoštol Peter - spolupútnik v dozrievaní viery

Apokryfný spis Skutky sv. Petra (vznikol okolo roku 200 po Kr.) ponúka príbeh z dejín prvých kresťanov. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Ner...

Apokryfný spis Skutky sv. Petra (vznikol okolo roku 200 po Kr.) ponúka príbeh z dejín prvých kresťanov. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Ner...

František Trstenský František Trstenský 26. 06. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Úcta Ježišovho Srdca nie je zastaralý sentiment

Najbližší piatok sa v liturgickom kalendári slávi slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú pre celú Cirkev zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856....

Najbližší piatok sa v liturgickom kalendári slávi slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú pre celú Cirkev zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856....

František Trstenský František Trstenský 20. 06. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Eucharistia nepripúšťa redukcie a manipulácie

Reálna prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii je stredobodom života Cirkvi. Eucharistia buduje Cirkev, je vrcholom všetkých sviatostí, je základným dô...

Reálna prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii je stredobodom života Cirkvi. Eucharistia buduje Cirkev, je vrcholom všetkých sviatostí, je základným dô...

František Trstenský František Trstenský 13. 06. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Trojica – dialóg lásky a tanca

Najbližšiu nedeľu si pripomenieme tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Každú našu modlitbu či bohoslužbu otvára prežehnanie „V mene Otca i Syna i Ducha Svä...

Najbližšiu nedeľu si pripomenieme tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Každú našu modlitbu či bohoslužbu otvára prežehnanie „V mene Otca i Syna i Ducha Svä...

František Trstenský František Trstenský 07. 06. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.