František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 2

Blog
Mária je nová Archa
Mária je nová Archa

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie ponúka rôzne čítania zo Starého a Nového zákona. Ich cieľom je poukázať na predobrazy Božej Matky v Starom zákone a ich naplnenie v Novom zákone.