František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 2

Blog
Hľa, tajomstvo viery!
Hľa, tajomstvo viery!

Evanjeliový text slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Jn 6, 51 - 58) podáva krátky úryvok z Ježišovej reči v synagóge v Kafarnaume, v ktorej hovorí, že je chlebom života.

Blog
Kristus, kňaz naveky
Kristus, kňaz naveky

Evanjeliový úryvok sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (Mt 26, 36 – 42), ponúka scénu, v ktorej Pán Ježiš sa pred svojím umučením modlí v Getsemanskej záhrade k svojho Otcovi.