František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Strana 2

Blog
Ave nová evA
Ave nová evA

Evanjeliový úryvok slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Lk 1, 26 - 38) podáva udalosť nazaretského zvestovania narodenia Božieho Syna.

Blog
Zachovajme si vernú bdelosť
Zachovajme si vernú bdelosť

Evanjeliovému úryvku 1. advetnej nedele (Mk 13, 33 - 37) dominuje slovo „bdieť“, ktoré v rôznych obmenách v texte zaznieva až štyrikrát. Charakterizuje aj naše prežívanie Adventu, ktorý začíname sláviť. 

Blog
Keď príde chvíľa Pravdy
Keď príde chvíľa Pravdy

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Mt 25, 31 - 46) hovorí o príchode Syna človeka, keď zasadne na trón svojej slávy a oddelí jedných od druhých. Pán Ježiš uvádza aj kritéria, ktorými sa bude pri oddeľovaní riadiť.