Pravda evanjelia nesmie stáť na raste popularity

V liturgickom kalendári majú len tri postavy sviatok začiatku a ukončenia svojho pozemského života – Ježiš Kristus, Panna Mária a Ján Krstiteľ. 29. au...

V liturgickom kalendári majú len tri postavy sviatok začiatku a ukončenia svojho pozemského života – Ježiš Kristus, Panna Mária a Ján Krstiteľ. 29. au...

František Trstenský František Trstenský 28. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pápežský primát a podstata kresťanstva

Najbližšia nedeľa ponúka jeden z kľúčových evanjeliových úryvkov. Petrovo vyznanie Ježišovho božstva tvorí podstatu kresťanstva. Z Ježišových slov Pet...

Najbližšia nedeľa ponúka jeden z kľúčových evanjeliových úryvkov. Petrovo vyznanie Ježišovho božstva tvorí podstatu kresťanstva. Z Ježišových slov Pet...

František Trstenský František Trstenský 24. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Liturgia tvárou k spoločenstvu nie je menej zbožná

Počas poslednych mesiacov sa aj na tomto portáli rozprúdila diskusia o liturgii slávenej smerom na východ a tvárou k ľudu. Súčasná forma slávenia svät...

Počas poslednych mesiacov sa aj na tomto portáli rozprúdila diskusia o liturgii slávenej smerom na východ a tvárou k ľudu. Súčasná forma slávenia svät...

František Trstenský František Trstenský 19. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v ev...

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v ev...

František Trstenský František Trstenský 17. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Chytiť sa Božej ruky

Petrovo „overenie“ Ježišovho božstva a pochybnosti, Ježišova výčitka a vyznanie učeníkov v závere. To sú témy, ktoré ponúka evanjeliový úryvok najbliž...

Petrovo „overenie“ Ježišovho božstva a pochybnosti, Ježišova výčitka a vyznanie učeníkov v závere. To sú témy, ktoré ponúka evanjeliový úryvok najbliž...

František Trstenský František Trstenský 10. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vystúp s Pánom a zaži premenu

Medzi obľúbené miesta pútnikov v Svätej zemi patrí aj 575 m vysoký vrch Tábor, na vrchole ktorého stojí bazilika, ktorá pripomína evanjeliový príbeh J...

Medzi obľúbené miesta pútnikov v Svätej zemi patrí aj 575 m vysoký vrch Tábor, na vrchole ktorého stojí bazilika, ktorá pripomína evanjeliový príbeh J...

František Trstenský František Trstenský 03. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Sociologické vzorce spravania v živote veriaceho človeka

Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o posmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka šty...

Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o posmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka šty...

František Trstenský František Trstenský 01. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Zariskovať a prijať pozvanie

Najbližšia nedeľa nám ponuka tri zaujímavé podobenstvá. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly sú adresované zástupom, podobenstvo O poklade uk...

Najbližšia nedeľa nám ponuka tri zaujímavé podobenstvá. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly sú adresované zástupom, podobenstvo O poklade uk...

František Trstenský František Trstenský 27. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

V dome Marty a jej súrodencov v Betánii

Na 29. júla pripadá liturgická spomienka svätej Marty. V evanjeliách sa Marta spomína len na dvoch miestach, vždy so zmienkou aj o jej sestre Márii. P...

Na 29. júla pripadá liturgická spomienka svätej Marty. V evanjeliách sa Marta spomína len na dvoch miestach, vždy so zmienkou aj o jej sestre Márii. P...

František Trstenský František Trstenský 25. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vytrhať kúkoľ alebo radšej ho vôbec nesiať

Najbližšia nedeľa nám v evanjeliovom úryvku ponúka v poradí druhé z celkovo siedmich podobenstiev, ktoré sa nachádzajú v 13. kapitole Matúšovho evanje...

Najbližšia nedeľa nám v evanjeliovom úryvku ponúka v poradí druhé z celkovo siedmich podobenstiev, ktoré sa nachádzajú v 13. kapitole Matúšovho evanje...

František Trstenský František Trstenský 20. 07. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.