Patriť do Božieho tímu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele cez podobenstvo O dvoch synoch (Mt 21,28-32) hovorí o pozvaní stať sa Božími spolupracovníkmi. Toto pozvanie je z...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele cez podobenstvo O dvoch synoch (Mt 21,28-32) hovorí o pozvaní stať sa Božími spolupracovníkmi. Toto pozvanie je z...

František Trstenský František Trstenský 28. 09. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Nezazeraj, ale konaj dobro!

Evanjeliový úryvok tejto nedele nabúrava predstavy tých, ktorí aj náboženstvo považujú za istý druh výmenného obchodu postaveného na výkone a odmene....

Evanjeliový úryvok tejto nedele nabúrava predstavy tých, ktorí aj náboženstvo považujú za istý druh výmenného obchodu postaveného na výkone a odmene....

František Trstenský František Trstenský 21. 09. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Jediné poslanie: Napodobňovať Boha

Liturgické čítania nám počas piatich najbližších nedieľ ponúknu výber niektorých Ježišových podobenstiev, ktoré zachytil vo svojom spise evanjelista M...

Liturgické čítania nám počas piatich najbližších nedieľ ponúknu výber niektorých Ježišových podobenstiev, ktoré zachytil vo svojom spise evanjelista M...

František Trstenský František Trstenský 14. 09. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Prvé roky manželov sú pre Cirkev novou pastoračnou výzvou

Pre niekoľkými dňami počas Kurzu pre spovedníkov, ktorý sa konal v priestoroch Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, som si...

Pre niekoľkými dňami počas Kurzu pre spovedníkov, ktorý sa konal v priestoroch Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, som si...

František Trstenský František Trstenský 11. 09. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Žiť Kristovo evanjelium nie je cesta gaučového pohodlia

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele je pokračovaním z minulej nedele, kde sa kládol dôraz na Ježišovo božstvo. Teraz Matúš upriamuje pozornosť na dôs...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele je pokračovaním z minulej nedele, kde sa kládol dôraz na Ježišovo božstvo. Teraz Matúš upriamuje pozornosť na dôs...

František Trstenský František Trstenský 31. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pravda evanjelia nesmie stáť na raste popularity

V liturgickom kalendári majú len tri postavy sviatok začiatku a ukončenia svojho pozemského života – Ježiš Kristus, Panna Mária a Ján Krstiteľ. 29. au...

V liturgickom kalendári majú len tri postavy sviatok začiatku a ukončenia svojho pozemského života – Ježiš Kristus, Panna Mária a Ján Krstiteľ. 29. au...

František Trstenský František Trstenský 28. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pápežský primát a podstata kresťanstva

Najbližšia nedeľa ponúka jeden z kľúčových evanjeliových úryvkov. Petrovo vyznanie Ježišovho božstva tvorí podstatu kresťanstva. Z Ježišových slov Pet...

Najbližšia nedeľa ponúka jeden z kľúčových evanjeliových úryvkov. Petrovo vyznanie Ježišovho božstva tvorí podstatu kresťanstva. Z Ježišových slov Pet...

František Trstenský František Trstenský 24. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Liturgia tvárou k spoločenstvu nie je menej zbožná

Počas poslednych mesiacov sa aj na tomto portáli rozprúdila diskusia o liturgii slávenej smerom na východ a tvárou k ľudu. Súčasná forma slávenia svät...

Počas poslednych mesiacov sa aj na tomto portáli rozprúdila diskusia o liturgii slávenej smerom na východ a tvárou k ľudu. Súčasná forma slávenia svät...

František Trstenský František Trstenský 19. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v ev...

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v ev...

František Trstenský František Trstenský 17. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.