Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili

Evanjeliový úryvok Druhej veľkonočnej nedele (Jn 20,19-31) nám približuje nielen zjavenie zmŕtvychvstalého Pána učeníkom a Tomášovo vyznanie, ale uvád...

Evanjeliový úryvok Druhej veľkonočnej nedele (Jn 20,19-31) nám približuje nielen zjavenie zmŕtvychvstalého Pána učeníkom a Tomášovo vyznanie, ale uvád...

František Trstenský František Trstenský 06. 04. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Veľkonočná nedeľa – Pán vstal z mŕtvych!

Slávením veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu po súmraku, ktorá sa zvykne nazývať „matkou všetkých posvätných vigílií“, sa začína sláviť nedeľa Pánovho...

Slávením veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu po súmraku, ktorá sa zvykne nazývať „matkou všetkých posvätných vigílií“, sa začína sláviť nedeľa Pánovho...

František Trstenský František Trstenský 31. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Veľký piatok - Ave crux

Každý rok sa na Veľký piatok čítajú pašie, teda opis Pánovho umučenia, vždy z Evanjelia podľa Jána.

Každý rok sa na Veľký piatok čítajú pašie, teda opis Pánovho umučenia, vždy z Evanjelia podľa Jána.

František Trstenský František Trstenský 30. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Zelený štvrtok - deň Eucharistie a kňazstva

Všetky štyri evanjeliá sa jednoznačne zhodujú v tom, že Ježiš zomrel v piatok a večer pred svojím umučením slávil večeru, ktorá mala výnimočný charakt...

Všetky štyri evanjeliá sa jednoznačne zhodujú v tom, že Ježiš zomrel v piatok a večer pred svojím umučením slávil večeru, ktorá mala výnimočný charakt...

František Trstenský František Trstenský 29. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista

Evanjeliový úryvok nedele (Mk 14,1-15,47), ktorá sa nazýva aj Kvetnou nedeľou, ponúka pašiový príbeh, to znamená opis Ježišovho umučenia.

Evanjeliový úryvok nedele (Mk 14,1-15,47), ktorá sa nazýva aj Kvetnou nedeľou, ponúka pašiový príbeh, to znamená opis Ježišovho umučenia.

František Trstenský František Trstenský 22. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Optika Kristovho kríža

Zvyk, ktorý máme na Slovensku, zahaľovať v našich kostoloch kríže na 5. pôstnu nedeľu, je symbolickým pripomenutím, aby sme nikdy nestratili z nášho d...

Zvyk, ktorý máme na Slovensku, zahaľovať v našich kostoloch kríže na 5. pôstnu nedeľu, je symbolickým pripomenutím, aby sme nikdy nestratili z nášho d...

František Trstenský František Trstenský 16. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kryptoučeníctvo je výzvou

Evanjeliový úryvok Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3,14-21) ponúka stretnutie Ježiša s Nikodémom. Kristus ponúka vtedajšiemu odborníkovi na Pánov zákon nov...

Evanjeliový úryvok Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3,14-21) ponúka stretnutie Ježiša s Nikodémom. Kristus ponúka vtedajšiemu odborníkovi na Pánov zákon nov...

František Trstenský František Trstenský 08. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Budujme v sebe Pánov chrám

Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 2,13-25) ponúka príbeh vyčistenia jeruzalemského chrámu. Ide o prorocké gesto, ktorým Ježiš poukazuje via...

Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 2,13-25) ponúka príbeh vyčistenia jeruzalemského chrámu. Ide o prorocké gesto, ktorým Ježiš poukazuje via...

František Trstenský František Trstenský 02. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vystúpiť na svoj vrch stretnutia s Pánom

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mk 9, 2-10) prináša príbeh o Pánovom premenení. Učeníci, ktorí budú pokračovať po jeho nanebovstúpení v ohla...

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mk 9, 2-10) prináša príbeh o Pánovom premenení. Učeníci, ktorí budú pokračovať po jeho nanebovstúpení v ohla...

František Trstenský František Trstenský 22. 02. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Potrebujeme pancier milosti

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15) ponúka dva krátke príbehy: Ježišovo pokúšanie a začiatok jeho verejného účinkovania.

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15) ponúka dva krátke príbehy: Ježišovo pokúšanie a začiatok jeho verejného účinkovania.

František Trstenský František Trstenský 16. 02. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.