František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Strana 14

Blog
Cháire, Mária!
Cháire, Mária!

Evanjeliový úryvok slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Lk 1,26-38) ponúka udalosť zvestovania narodenia Ježiša Krista.

Blog
Tip na Advent – Evanjelium podľa Lukáša
Tip na Advent – Evanjelium podľa Lukáša

Nový liturgický rok, do ktorého vstúpime už o pár dní Prvou adventnou nedeľou, bude z pohľadu nedeľných evanjeliových čítaní patriť predovšetkým Evanjeliu podľa Lukáša. Jeho čítanie môže byť predsavzatím, ktorým začneme Advent.

Blog
Vydávať svedectvo pravde
Vydávať svedectvo pravde

Evanjeliový úryvok slávnosti Krista Kráľa (Jn 18,33-37) ponúka rozhovor Ježiša Krista s prokurátom Judska Ponciom Pilátom. Ide o priamu konfrontáciu dvoch odlišných foriem moci.

Blog
Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec
Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 13,24-32) zaznieva pred poslednou nedeľou tohto liturgického roka. Je to vlastné aj istá rozlúčka s Evanjeliom podľa Marka, lebo vstupom do Adventu začneme aj nový liturgický rok, v ktorom nás bude spevádzať najmä Evanjelium podľa Lukáša.

Blog
Diabol jestvuje, ale pozor na duchovné napodobeniny
Diabol jestvuje, ale pozor na duchovné napodobeniny

Varuje pred škodlivým vplyvom sledovania filmov, ktoré sa venujú mimoriadnému pôsobeniu zlých duchov v živote človeka. Ich škodlivosť spočíva v tom, že v nich nestretávame základné pravdy Cirkvi, nič sa nehovorí o nádhernej prítomnosti Boha, o jeho mocnom víťazstve nad zlom. Naopak, obsahujú prvky ezoteriky, hovoria o tajných posolstvách, ktoré sú určené len pre zasvätených, ktorým je vyhradené odhalenie nejakého tajomstva a skrytého významu veci. Neraz sa stáva, že Cirkev býva v týchto filmoch vykresľovaná ako tá, ktorá bráni poznaniu tohto tajomstva.

Blog
Ježišova tvrdá výčitka náboženského formalizmu
Ježišova tvrdá výčitka náboženského formalizmu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,38-44) stavia do konfrontácie zbožnosť oficiálnych náboženských predstaviteľov a konkrétne konanie chudobnej vdovy. Zákonníci očakávali obnovenie pozemského Dávidovho kráľovstva a s tým boli spojené ich pozemské očakávania – materiálne zabezpečenie a prvé miesta. Pán Ježiš sa však svojim ohlasovaním Božieho kráľovstva jasne dištancuje od týchto predstáv

Blog
Neoddeliť, ale ani nezameniť poradie
Neoddeliť, ale ani nezameniť poradie

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,28-34) ponúka text prvého a najväčšieho prikázania. Príkaz milovať Boha bol známy už v starozákonných textoch. Na prekvapenie však Ježiš k nemu pridáva druhé prikázanie, ktorým je láska k blížnemu.

Blog
Sme pozvaní k svätosti všedného dňa
Sme pozvaní k svätosti všedného dňa

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5,1-12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Blahoslavenstvá menia ľudské parametre šťastia. Sú to kritériá šťastia postavené naruby. Nie mocní, bohatí a vplyvní sú v Božích očiach veľkí, ale tí, ktorí sú neraz v očiach tohto sveta slabí, bezvýznamní a chudobní.