Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista

Evanjeliový úryvok nedele (Mk 14,1-15,47), ktorá sa nazýva aj Kvetnou nedeľou, ponúka pašiový príbeh, to znamená opis Ježišovho umučenia.

Evanjeliový úryvok nedele (Mk 14,1-15,47), ktorá sa nazýva aj Kvetnou nedeľou, ponúka pašiový príbeh, to znamená opis Ježišovho umučenia.

František Trstenský František Trstenský 22. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Optika Kristovho kríža

Zvyk, ktorý máme na Slovensku, zahaľovať v našich kostoloch kríže na 5. pôstnu nedeľu, je symbolickým pripomenutím, aby sme nikdy nestratili z nášho d...

Zvyk, ktorý máme na Slovensku, zahaľovať v našich kostoloch kríže na 5. pôstnu nedeľu, je symbolickým pripomenutím, aby sme nikdy nestratili z nášho d...

František Trstenský František Trstenský 16. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kryptoučeníctvo je výzvou

Evanjeliový úryvok Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3,14-21) ponúka stretnutie Ježiša s Nikodémom. Kristus ponúka vtedajšiemu odborníkovi na Pánov zákon nov...

Evanjeliový úryvok Štvrtej pôstnej nedele (Jn 3,14-21) ponúka stretnutie Ježiša s Nikodémom. Kristus ponúka vtedajšiemu odborníkovi na Pánov zákon nov...

František Trstenský František Trstenský 08. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Budujme v sebe Pánov chrám

Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 2,13-25) ponúka príbeh vyčistenia jeruzalemského chrámu. Ide o prorocké gesto, ktorým Ježiš poukazuje via...

Evanjeliový úryvok Tretej pôstnej nedele (Jn 2,13-25) ponúka príbeh vyčistenia jeruzalemského chrámu. Ide o prorocké gesto, ktorým Ježiš poukazuje via...

František Trstenský František Trstenský 02. 03. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vystúpiť na svoj vrch stretnutia s Pánom

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mk 9, 2-10) prináša príbeh o Pánovom premenení. Učeníci, ktorí budú pokračovať po jeho nanebovstúpení v ohla...

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Mk 9, 2-10) prináša príbeh o Pánovom premenení. Učeníci, ktorí budú pokračovať po jeho nanebovstúpení v ohla...

František Trstenský František Trstenský 22. 02. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Potrebujeme pancier milosti

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15) ponúka dva krátke príbehy: Ježišovo pokúšanie a začiatok jeho verejného účinkovania.

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15) ponúka dva krátke príbehy: Ježišovo pokúšanie a začiatok jeho verejného účinkovania.

František Trstenský František Trstenský 16. 02. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kristus berie na seba naše zranenia

Dnešná nedeľa je poslednou pred začiatkom pôstneho obdobia. Evanjeliový úryvok (Mk 1,40-45) hovorí o uzdravení malomocného. Za telesným uzdravením je...

Dnešná nedeľa je poslednou pred začiatkom pôstneho obdobia. Evanjeliový úryvok (Mk 1,40-45) hovorí o uzdravení malomocného. Za telesným uzdravením je...

František Trstenský František Trstenský 09. 02. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Uzdravenie pre službu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1,29-39) je plynulým pokračovaním textu z minulej nedele. Je to Ježišovo pozvanie k službe, ktorá nehľadá vla...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1,29-39) je plynulým pokračovaním textu z minulej nedele. Je to Ježišovo pozvanie k službe, ktorá nehľadá vla...

František Trstenský František Trstenský 01. 02. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Božie slovo je živé a účinné

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1,21-28) hovorí o Ježišovi, ktorého slovo má moc meniť ľudské životy. Od nás sa očakáva, že Božiemu Synovi u...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1,21-28) hovorí o Ježišovi, ktorého slovo má moc meniť ľudské životy. Od nás sa očakáva, že Božiemu Synovi u...

František Trstenský František Trstenský 25. 01. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.