Ján sa bude volať!

Najbližšia nedeľa je slávnosťou narodenia Jána Krstiteľa. Evanjeliový text (Lk 1,57-66.80) podáva úryvok o jeho narodení. Okrem Pána Ježiša a Jána Krs...

Najbližšia nedeľa je slávnosťou narodenia Jána Krstiteľa. Evanjeliový text (Lk 1,57-66.80) podáva úryvok o jeho narodení. Okrem Pána Ježiša a Jána Krs...

František Trstenský František Trstenský 22. 06. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Nenápadný, a predsa účinný Boh

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 4,26-34) ponúka dvojicu podobenstiev, ktoré spája obraz zrna a pôdy, ktorému poslucháči dobre rozumeli, keďže po...

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 4,26-34) ponúka dvojicu podobenstiev, ktoré spája obraz zrna a pôdy, ktorému poslucháči dobre rozumeli, keďže po...

František Trstenský František Trstenský 15. 06. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vstúpiť do Kristovej novej rodiny

Evanjeliový úryvok tejto nedele (Mk 3,20-35) nám pripomína, že príslušnosť ku Kristovi nezískáváme na základe nejakých osobitných privilégií, ale Ježi...

Evanjeliový úryvok tejto nedele (Mk 3,20-35) nám pripomína, že príslušnosť ku Kristovi nezískáváme na základe nejakých osobitných privilégií, ale Ježi...

František Trstenský František Trstenský 08. 06. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pápežov návod na svätosť každodenného života

Pred niekoľkými týždňami Vatikán zverejnil novú exhortáciu Svätého Otca Františka O povolaní k svätosti v súčasnom svete. Exhortáciou sa terajší pápež...

Pred niekoľkými týždňami Vatikán zverejnil novú exhortáciu Svätého Otca Františka O povolaní k svätosti v súčasnom svete. Exhortáciou sa terajší pápež...

František Trstenský František Trstenský 04. 06. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Sústreďme sa viac na to, čo je potrebné robiť

Evanjeliovým úryvkom najbližšej nedele (Mk 2,23-3,6) sa vraciame do cezročného obdobia a k pravidelným textom z Markovho evanjelia, ktoré nás sprevádz...

Evanjeliovým úryvkom najbližšej nedele (Mk 2,23-3,6) sa vraciame do cezročného obdobia a k pravidelným textom z Markovho evanjelia, ktoré nás sprevádz...

František Trstenský František Trstenský 01. 06. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Cirkev slávi Eucharistiu a Eucharistia buduje Cirkev

Evanjeliový text slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Mk 14,12-16, 22-26) ponúka prípravu a priebeh Ježišovej poslednej večere. Eucharist...

Evanjeliový text slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Mk 14,12-16, 22-26) ponúka prípravu a priebeh Ježišovej poslednej večere. Eucharist...

František Trstenský František Trstenský 30. 05. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Boh je a vždy ostáva „Boh s nami“

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Mt 28,16-20) ponúka posledné verše Matúšovho evanjelia, ktoré predstavujú Ježišov testament svojim...

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Mt 28,16-20) ponúka posledné verše Matúšovho evanjelia, ktoré predstavujú Ježišov testament svojim...

František Trstenský František Trstenský 25. 05. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi

Na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka sa v dnešný deň po prvýkrát slávi v celej Cirkvi latinského obradu záväzná liturgická spomienka Panny Má...

Na základe rozhodnutia Svätého Otca Františka sa v dnešný deň po prvýkrát slávi v celej Cirkvi latinského obradu záväzná liturgická spomienka Panny Má...

František Trstenský František Trstenský 21. 05. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Duch Svätý – Parákletos a Duch pravdy

Evanjeliový text slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 15,26-27; 16,12-15) ponúka úryvok, v ktorom Pán Ježiš hovorí o dare, ktorý im pošle od Otca.

Evanjeliový text slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 15,26-27; 16,12-15) ponúka úryvok, v ktorom Pán Ježiš hovorí o dare, ktorý im pošle od Otca.

František Trstenský František Trstenský 18. 05. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Byť vo svete, ale nie zo sveta

Evanjeliový text Siedmej veľkonočnej nedele (Jn 17,11-19) ponúka úryvok, ktorý dostal pomenovanie Ježišova veľkňazská modlitba. Toto označenie prvýkrá...

Evanjeliový text Siedmej veľkonočnej nedele (Jn 17,11-19) ponúka úryvok, ktorý dostal pomenovanie Ježišova veľkňazská modlitba. Toto označenie prvýkrá...

František Trstenský František Trstenský 11. 05. 2018
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.