František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

Strana 12

Blog
Jozef, vzor vnímavosti pre Božiu vôľu
Jozef, vzor vnímavosti pre Božiu vôľu

Evanjeliový úryvok slávnosti Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, nám ponúka konanie Jozefa, manžela Márie (Mt 1, 16. 18 – 21. 24). Sväté písmo ukazuje, v čom spočíva Jozefova spravodlivosť, ktorej by sme sa mali aj my učiť.

Blog
Pozvanie aj k našej premene
Pozvanie aj k našej premene

Evanjeliový úryvok Druhej pôstnej nedele (Lk 9, 28 – 36) hovorí o Pánovom premenení na vrchu. Ježiš Kristus berie so sebou troch apoštolov Petra, Jána a Jakuba a v prítomnosti dvoch starozákonných svedkov Mojžiša a Eliáša im zjaví svoju slávu.

Blog
Nástrahy digitálneho sveta
Nástrahy digitálneho sveta

Hovorí sa, že digitálnemu svetu patrí budúcnosť. Obklopujú nás počítače, mobily, internet, počítačové hry, GPS, sociálne siete, atď. Digitálne médiá menia svet, spoločnosť a ľudské správanie. Priniesli viaceré pozitívne prvky, ale nesmú sa prehliadať ani bagatelizovať negatívne dôsledky, ktorých nie je málo.

Blog
Blahoslavenstvá a beda
Blahoslavenstvá a beda

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 6, 17. 20 – 26) prináša Ježišove blahoslavenstvá. V Lukášovej verzii popri zvolaní „blahoslavení“ zaznieva aj „beda vám“.

Blog
Eucharistia nie je obyčajný pokrm
Eucharistia nie je obyčajný pokrm

Je pozoruhodné čítať knihu o Eucharistii, ktorá vznikla v protestantskom prostredí, a predsa je napísaná v duchu Katolíckej cirkvi. Autor v nej na základe Svätého písma bráni reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Sviatosti Oltárnej a vyzdvihuje dôležitosť apoštolskej Tradície, vonkajších prejavov liturgie a spisov ranokresťanských autorov.