Viera nie je povrchový náter

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov a spolupatrónov Európy, ponúka možnosť zamyslieť sa nad významom ich misie a spôsobom,...

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov a spolupatrónov Európy, ponúka možnosť zamyslieť sa nad významom ich misie a spôsobom,...

Kristus dáva a mení život

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 5,21-43) ponúka dva príbehy, ktorých spoločným prvkom je viera v Krista. Je to príbeh ženy, ktorej viera prináša...

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 5,21-43) ponúka dva príbehy, ktorých spoločným prvkom je viera v Krista. Je to príbeh ženy, ktorej viera prináša...

Verní apoštoli Krista

Slávnosť svätých Petra a Pavla ponúka v liturgických čítaniach úryvky, ktoré vystihujú vzťah týchto dvoch apoštolov ku Kristovi. Evanjeliá ukazujú, ž...

Slávnosť svätých Petra a Pavla ponúka v liturgických čítaniach úryvky, ktoré vystihujú vzťah týchto dvoch apoštolov ku Kristovi. Evanjeliá ukazujú, ž...

Ján sa bude volať!

Najbližšia nedeľa je slávnosťou narodenia Jána Krstiteľa. Evanjeliový text (Lk 1,57-66.80) podáva úryvok o jeho narodení. Okrem Pána Ježiša a Jána Krs...

Najbližšia nedeľa je slávnosťou narodenia Jána Krstiteľa. Evanjeliový text (Lk 1,57-66.80) podáva úryvok o jeho narodení. Okrem Pána Ježiša a Jána Krs...