Odkresťančovanie je výzvou

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 4, 12 – 23) opisuje začiatok Ježišovej verejnej činnosti a povolanie prvých učeníkov. V Cirkvi sa tento deň s...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 4, 12 – 23) opisuje začiatok Ježišovej verejnej činnosti a povolanie prvých učeníkov. V Cirkvi sa tento deň s...

František Trstenský František Trstenský 24. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Aby sme vydávali svedectvo

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 1, 29 - 34) podáva svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi Kristovi ako o Božom Baránkovi.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 1, 29 - 34) podáva svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi Kristovi ako o Božom Baránkovi.

František Trstenský František Trstenský 17. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Splniť všetko, čo je spravodlivé

Evanjeliový úryvok sviatku krstu Krista Pána (Mt 3, 13 – 17) prináša opis Ježišovho krstu v rieke Jordán. Touto nedeľou sa zároveň končí vianočné obdo...

Evanjeliový úryvok sviatku krstu Krista Pána (Mt 3, 13 – 17) prináša opis Ježišovho krstu v rieke Jordán. Touto nedeľou sa zároveň končí vianočné obdo...

František Trstenský František Trstenský 10. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Úžas zo stretnutia s Bohom

Evanjeliový úryvok slávnosti Zjavenia Pána (Mt 2, 1 – 12) podáva príbeh o návšteve mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi...

Evanjeliový úryvok slávnosti Zjavenia Pána (Mt 2, 1 – 12) podáva príbeh o návšteve mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi...

František Trstenský František Trstenský 05. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Večné Slovo medzi nami

Evanjeliový úryvok Druhej nedele po narodení Pána (Jn 1, 1 – 18) ponúka úvodný hymnus Jánovho evanjelia, tzv. prológ.

Evanjeliový úryvok Druhej nedele po narodení Pána (Jn 1, 1 – 18) ponúka úvodný hymnus Jánovho evanjelia, tzv. prológ.

František Trstenský František Trstenský 03. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Porozumieť Božiemu konaniu

Evanjeliový úryvok na novoročnú slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Lk 2, 16 – 21) rozpráva o návšteve pastierov v Betleheme.

Evanjeliový úryvok na novoročnú slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Lk 2, 16 – 21) rozpráva o návšteve pastierov v Betleheme.

František Trstenský František Trstenský 30. 12. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Boh vždy prekvapí

Evanjeliový úryvok na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Mt 2, 13 – 15. 19 - 23) podáva príbeh úteku Svätej rodiny do Egypta.

Evanjeliový úryvok na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Mt 2, 13 – 15. 19 - 23) podáva príbeh úteku Svätej rodiny do Egypta.

František Trstenský František Trstenský 27. 12. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Spravodlivý a milujúci Jozef

Evanjeliový úryvok Štvrtej adventnej nedele (Mt 1, 18 – 24) podáva udalosti, ktoré bezprostredne predchádzali narodeniu Ježiša Krista.

Evanjeliový úryvok Štvrtej adventnej nedele (Mt 1, 18 – 24) podáva udalosti, ktoré bezprostredne predchádzali narodeniu Ježiša Krista.

František Trstenský František Trstenský 20. 12. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Stávať sa menším kvôli nebeskému kráľovstvu

Evanjeliový úryvok Tretej adventnej nedele (Mt 11, 2 - 11) je opäť venovaný Jánovi Krstiteľovi. Tentokrát pohľad na jeho osobu podáva samotný Kristus.

Evanjeliový úryvok Tretej adventnej nedele (Mt 11, 2 - 11) je opäť venovaný Jánovi Krstiteľovi. Tentokrát pohľad na jeho osobu podáva samotný Kristus.

František Trstenský František Trstenský 13. 12. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.