František Neupauer

František Neupauer

Autor je historikom Ústavu pamäti národa, autorom projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom (www.november89.eu), riaditeľom Nadácie Antona Srholca ANTÓNIO.

Strana 2

Blog
11. marec 1988 a po-da-tel-ňa v Bratislave
11. marec 1988 a po-da-tel-ňa v Bratislave

Tento dátum sa nachádza na najdôležitejšom dokumente k Sviečkovej manifestácii. V daný deň prijali v podateľni Obvodného národného výboru Bratislava 1 ohlásenie o pripravovanom "Verejnom zhromaždení v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí dňa 25. 3. 1988 od 18.00 do 18.30 hod." Prečo je tento dokument najdôležitejším? A čo má s manifestáciou spoločné vražda kňaza v dedinke vzdialenej 40 kilometrov od Veľkej Mače?

Blog
Rozhodnutie zo 6. marca 1988
Rozhodnutie zo 6. marca 1988

Nedeľa, niečo po osemnástej hodine. Fedinova ulica v bratislavskej Petržalke. Byt Rudolfa Fibyho. Byt sa plní priateľmi, ktorí si dôverujú. Ľuďmi, ktorí sa vzájomne informujú o dianí na Slovensku. Povzbudia sa, pozhovárajú, no zároveň plánujú, čo a ako ďalej. Za sebou už majú veľké plánovacie akcie. Sú aktérmi rozsiahlej petície za náboženské slobody. Vydávajú samizdaty, organizujú púte.

Blog
Kolakovič a zdiskreditované kresťanstvo
Kolakovič a zdiskreditované kresťanstvo

V čase nástupu komunistického režimu ľudia okolo laického apoštolátu dávali do popredia nosnú tému kresťanov: "budovanie Božieho kráľovstva". Pri páde komunistického režimu zohrala dôležitú úlohu spolupráca kresťanov s neveriacimi. "Spoločným cieľom oboch je obhajovať nezmazateľné práva a slobodu človeka,“ zdôrazňovala Eva Trizuljakova. Skúsme sa zamyslieť nad tým "kresťanským pojmom" o nebeskom kráľovstve v prednáške profesora Kolakoviča s názvom: "Kristu Kráľ – základ jeho kráľovstva". Má potenciál zaujať všetkých.

Blog
Blahoslavený Titus Zeman
Blahoslavený Titus Zeman

V roku 2016 som písal o malom zázraku na jeho príhovor: "Ako sme kúpili najlepšie ojazdené auto (vlastná skúsenosť)". V predvečer jeho blahorečenia som napísal ostrý článok: "Kto nesmie chýbať pri blahorečení Zemana? Korbuly!" Dnes píšem pár poetických slov.... Nech za nás orodujú naši priatelia v nebi!

Blog
Sedemnásty december
Sedemnásty december

Na ten deň nikdy nezabudnem. A stále mám viacero dôvodov, aby som v daný deň premýšľal oveľa viac nad životom a smrťou. Nad tými, ktorí nás predišli do večnosti, a nad tými, ktorí sa v ten deň narodili. Poznáte aj Vy niektorých?

Blog
R.I.P. Rozlúčka so skautom „Dlhá stopa“ (Imrich Mráz)
R.I.P. Rozlúčka so skautom „Dlhá stopa“ (Imrich Mráz)

Je 22. november. Vstupujem do kapucínskeho chrámu. Stojím vpredu. Modlím sa. Raz sa zahľadím na tvár pána Imricha Mráza, potom na jeho fotografiu. Nemám odvahu pobozkať mu ruku, či krížik v jeho dlani... a tak len pohladím ruku i krížik a poviem: "Ďakujeme!" To poďakovanie zaznieva skautovi, členovi Kolakovičovej Rodiny i tretieho rádu sv. Františka. 97 ročnému bývalému politickému väzňovi, ktorý nás predišiel do večnosti 15. novembra 2018.

Blog
Svätí zradcovia?
Svätí zradcovia?

„Zomieral u nás v nemocnici,“ povie mi niekdajšia tajná rehoľná sestra, ktorá v čase normalizácie pracovala na bratislavskej onkológii. A potom povie presnú diagnózu...

Blog
...až  k hrobu Silvestra Krčméryho
...až k hrobu Silvestra Krčméryho

Banskobystrický chalan, skaut, člen kolakovičovej Rodiny, lekár, väzeň, disident, človek v pozadí Sviečkovej manifestácie, osobný priateľ Jána Pavla II. Človek, ktorého blahorečenie môže začať. Prečo? V pondelok uplynie 5 rokov od jeho odchodu do večnosti. Možno by sme sa mohli spýtať spoločne s kardinálom Stanislavom Dziwiszom: "Silvo, Silvo. Poznáte ho?!" Víkendové podujatia ponúkajú niekoľko možností ako MUDr. Silvestra Krčméryho SF spoznať.

Blog
T. G. M. v časopise Matice slovenskej
T. G. M. v časopise Matice slovenskej

Na večných hodnotách zbudovali svoje štáty aj sv. Václav, sv. Ľudovít, sv. Štefan. Na kráľovský palác vo Viedni tiež napísali: „Spravodlivosť je základom štátov!“ A práve pohreb prvého prezidenta samostatnej Československej republiky pripomenul celému svetu, že s tou spravodlivosťou je to smrteľne vážne. Ak sa ona stratí, stratí sa základ štátu a štát padne.

Blog
Anka Kolesárová na podlahe v VI. C
Anka Kolesárová na podlahe v VI. C

„Tak to skúsime ešte raz,” povie učiteľ. „Idem za dvere, a keď sa vrátim, tak nech nie je žiaden papier na zemi a pekne rovno stojíte.” „Ďakujem, sadnite si,” prvé slová učiteľa v triede na začiatku hodiny. Žiaci sadajú a učiteľ vidí predsa len niečo na zemi. Vedľa tašky žiaka je obrázok čoskoro blahoslavenej Anky Kolesárovej. Dvihne ho, pobozká a namiesto skúšania či preberania novej témy, začne sa pýtať a hovoriť o Anke, vojne, osobnostiach.