Kresťanstvo a reinkarnácia

Dnešná doba je typická rôznymi myšlienkových smermi, filozofickými a náboženskými prúdmi. Moderný kresťan sa neraz stráca v tomto zmätku. Preto je dob...

Dnešná doba je typická rôznymi myšlienkových smermi, filozofickými a náboženskými prúdmi. Moderný kresťan sa neraz stráca v tomto zmätku. Preto je dob...

Sú viera, veda a rozum v rozpore?

Kritici kresťanstva často tvrdia, že viera je v protiklade s vedeckým pokrokom a dokonca aj so zdravým rozumom. Táto námietka je zaujímavá a často spo...

Kritici kresťanstva často tvrdia, že viera je v protiklade s vedeckým pokrokom a dokonca aj so zdravým rozumom. Táto námietka je zaujímavá a často spo...