Erik Dujava

Erik Dujava

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Strana 7

Blog
Moja cesta s Bohom
Moja cesta s Bohom

Každý kresťan má vlastnú, originálnu cestu viery. Ani ja nie som výnimkou. V tomto článku chcem aspoň niečo z tejto mojej cesty odhaliť.

Blog
Náboženstvo - zdroj pokoja alebo násilia?
Náboženstvo - zdroj pokoja alebo násilia?

Kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus ... Svetové náboženstvá majú rozličné tváre, vierouku, zvyky, tradície a v každom z nich sa nájde niekto alebo nejaká skupina, ktorá je schopná ničiť a vraždiť v Božom mene. Je to závažná problematika, ktorá núti veriacich prehodnotiť vzorce správania. Leží však skutočný problém v náboženstve ako takom?

Blog
Dilema rozhodovania dnes
Dilema rozhodovania dnes

Dnešný človek stojí neraz pred banálnou, no kľúčovou úlohou - úlohou rozhodnúť sa. K tomu je potrebná odvaha a schopnosť rozlišovať. A niet len to.

Blog
Prečo sa spovedať kňazovi?
Prečo sa spovedať kňazovi?

Možno najvzácnejším ovocím, ktoré zmŕtvychvstalý Ježiš pre svojich nasledovníkov vybojoval na kríži je sviatosť zmierenia. Aká je však úloha kňaza? Nestačí sa vyznať priamo Bohu?