Erik Dujava

Erik Dujava

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Strana 6

Blog
Dilema rozhodovania dnes
Dilema rozhodovania dnes

Dnešný človek stojí neraz pred banálnou, no kľúčovou úlohou - úlohou rozhodnúť sa. K tomu je potrebná odvaha a schopnosť rozlišovať. A niet len to.

Blog
Prečo sa spovedať kňazovi?
Prečo sa spovedať kňazovi?

Možno najvzácnejším ovocím, ktoré zmŕtvychvstalý Ježiš pre svojich nasledovníkov vybojoval na kríži je sviatosť zmierenia. Aká je však úloha kňaza? Nestačí sa vyznať priamo Bohu?

Blog
Je Biblia historicky presná?
Je Biblia historicky presná?

Pred niekoľkými rokmi som debatoval s istým človekom o náboženstvách a Biblii. Počas rozhovoru padla otázka: „Naozaj sa to všetko tak stalo ako to opisuje Biblia alebo je to len rozprávka pre malé deti?“ To ma podnietilo k bádaniu ohľadom historickosti Biblie.

Blog
Zomrel, aby sme my mohli žiť
Zomrel, aby sme my mohli žiť

Vstúpili sme do Veľkého týždňa, v ktorom prežívame posledné hodiny Ježiša Krista, jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Ide o udalosti na ktorom stojí kresťanské náboženstvo. Priblížme si ich zmysel.

Blog
Koreň všetkého zla? (II. časť)
Koreň všetkého zla? (II. časť)

Richard Dawkins, známy evolučný biológ a ateista sa aj v druhej časti dokumentu Koreň všetkého zla? stavia k náboženstvu kriticky až konfrontačne. Vidí v ňom zlo, vírus, ktorý zasahuje mysle ľudí a škodí človeku už od detstva. Zopár poznámok k jeho filmu.

Blog
Koreň všetkého zla?
Koreň všetkého zla?

Kedysi dávno som videl na Youtube film Koreň všetkého zla? od anglického biológa a zapáleného kritika všetkých vier a bohov Richarda Dawkinsa. Bol to môj prvý kontakt s ateistom Dawkinsom. Tento film som zhliadol viackrát a preto som sa rozhodol trochu bližšie sa pozrieť na jeho kritiku a napísať polemický text. Film je dvojdielny a v tomto blogu budem reagovať iba na jeho prvú časť.