Erik Dujava

Erik Dujava

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Strana 2

Blog
Bol Einstein veriaci?
Bol Einstein veriaci?

Albert Einstein je jedným z najznámejších vedcov histórie. Jeho objavy, najmä teória relativity zmenili naše chápanie sveta a tvár fyziky. Einstein však nebol iba slávnym fyzikom, bol aj inšpiratívnym mysliteľom a vyjadroval sa aj k náboženským otázkam. Známymi sa stali jeho výroky ako „Boh nehrá kocky“ alebo „veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé.“ Hlbšie skúmanie jeho vyjadrení však prezrádza Einsteinov nejednoznačný postoj k viere v Boha. Veril teda Einstein v Boha? Aká bola jeho predstava o Bohu a o náboženstve?

Blog
Prečo bol upálený Giordano Bruno?
Prečo bol upálený Giordano Bruno?

Pontifikát Jána Pavla II. sa niesol v duchu ľútosti za dejinné chyby a zločiny kresťanov. Za takmer 28 rokov úradovania na Petrovom stolci predniesol vtedajší pápež verejné ospravedlnenia za proces s Galileom, účasť katolíkov na obchodovaní s otrokmi, rôzne nespravodlivostí voči ženám, pasivitu a mlčanie tvárou v tvár nacistickým zločinom alebo upaľovanie heretikov. Jedným z najznámejších bol prípad dominikána Giordana Bruna, ktorý bol upálený na Popolcovú stredu 17. februára 1600.

Blog
Boh medzier
Boh medzier

Prekážkou prečo veriť v Boha nie je racionalita, ale niekedy aj obyčajná ľudská predstavivosť či zlá teológia.