Erik Dujava

Erik Dujava

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

  Strana 1

  Blog
  Keď sa z „Tradície“ stane „tradicionalizmus“
  Keď sa z „Tradície“ stane „tradicionalizmus“

  Aktuálna diskusia o spôsobe prijímania Eucharistie sa úzko dotýka aj istého prúdu v Katolíckej Cirkvi. Problém nespočíva ani tak v pluralite názorov vo vnútri cirkevného spoločenstva, ako v tom keď veci prejdú do extrémov. V tomto prípade vieru nahrádza ideológia, ktorá je žiaľ imúnna voči racionálnym argumentom. Tradicionalizmus je malým, no hlučným hlasom, zvlášť vo virtuálnom svete. A nielen preto je potrebné mu vzdorovať.

  Blog
  Poučenie z korony
  Poučenie z korony

  Krátko po skončení druhej svetovej vojny napísal nemecký filozof Karl Jaspers esej s názvom Otázka viny, v ktorej reflektuje vojnové časy. Boj proti korone bol (a stále je) vojnou proti neviditeľnému nepriateľovi s veľkým počtom obetí. Je pravdepodobné, že s koronou sa budeme musieť naučiť žiť až do doby, kým nebude vynájdená účinná vakcína. No súčasný stav pobáda k reflexii a ohliadnutiu za uplynulými mesiacmi.

  Blog
  Bol Einstein veriaci?
  Bol Einstein veriaci?

  Albert Einstein je jedným z najznámejších vedcov histórie. Jeho objavy, najmä teória relativity zmenili naše chápanie sveta a tvár fyziky. Einstein však nebol iba slávnym fyzikom, bol aj inšpiratívnym mysliteľom a vyjadroval sa aj k náboženským otázkam. Známymi sa stali jeho výroky ako „Boh nehrá kocky“ alebo „veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé.“ Hlbšie skúmanie jeho vyjadrení však prezrádza Einsteinov nejednoznačný postoj k viere v Boha. Veril teda Einstein v Boha? Aká bola jeho predstava o Bohu a o náboženstve?

  Blog
  Prečo bol upálený Giordano Bruno?
  Prečo bol upálený Giordano Bruno?

  Pontifikát Jána Pavla II. sa niesol v duchu ľútosti za dejinné chyby a zločiny kresťanov. Za takmer 28 rokov úradovania na Petrovom stolci predniesol vtedajší pápež verejné ospravedlnenia za proces s Galileom, účasť katolíkov na obchodovaní s otrokmi, rôzne nespravodlivostí voči ženám, pasivitu a mlčanie tvárou v tvár nacistickým zločinom alebo upaľovanie heretikov. Jedným z najznámejších bol prípad dominikána Giordana Bruna, ktorý bol upálený na Popolcovú stredu 17. februára 1600.

  Blog
  Boh medzier
  Boh medzier

  Prekážkou prečo veriť v Boha nie je racionalita, ale niekedy aj obyčajná ľudská predstavivosť či zlá teológia.

  Strana 1