Dominik Macák

Katolícky kňaz študujúci politické vedy a sociológiu na jednej z Pápežských univerzít v Ríme.

Strana 1

Blog
Pravé dobro
Pravé dobro

Štúdujúc politickú sociológiu objavíte, koľko rôznych cieľov si ľudia definujú v spoločnosti. A k tomu prispôsobujú i kroky k ich dosiahnutiu. Už Aristoteles, ale ešte viac Svätý Tomáš, pomenovali posledný cieľ spoločnosti spoločné dobro.

Blog
Super navigácia pre kresťana
Super navigácia pre kresťana

Asi najjednoduchšia definícia navigácie je: Ide o rôzne techniky potrebné k tomu, aby človek určil súčasnú polohu a následne vybral správny smer k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Aj keď v súčasnosti máme po ruke GPS-ko v každom smartfóne, predsa múdri využijú klasiku.

Blog
Čisté ale prázdne vs. špinavé ale plné
Čisté ale prázdne vs. špinavé ale plné

Slovo zodpovednosť pochádza zo spojenia dvoch slov: odpoveď a dovednosť. Podobne je to i v iných jazykoch. Základom sú dve latinské slová responsum (odpoveď) a habilitas (schopnosť). Tak zodpovednosť môžeme definovať ako schopnosť človeka dať odpoveď na otázky a záležitosti, ktoré vstupujú do jeho života z vonku.

Blog
Boh nechce byť Sudcom ale Spasiteľom
Boh nechce byť Sudcom ale Spasiteľom

Úryvok z evanjelia 18. nedele čerpá inšpiráciu z jednej, v dejinách ľudstva často sa opakujúcej a bolestivej situácie v rodine. Nielen, že sa treba postaviť zoči-voči tajomstvu smrti (ešte viac tým, že sa týka straty blízkeho človeka), ale i riešiť pozostalosť.

Blog
Koho volím...
Koho volím...

Priznám sa, že som stály volič KDH. Poznám ich program a páči sa mi. Je hodnotovo vyvážený a realistický. Samozrejme, že doplnený mnohými ideálmi (veď i v politike treba trochu nadhodiť latku). Ale nie je populistický, postavený na 10-tich (či dokonca 5) sloganoch.

Blog
Pamäť a Európa
Pamäť a Európa

Európska únia vznikla ako proces “bottom-up”. Anglosaský výraz, ktorý pomenúva proces riešenia problému vychádzajúci z reálnych detailov a maličkostí, aby došiel k novému uskutočniteľnému modelu. Na počiatku toho, čo poznáme pod pojmom Európska únia, neboli vlády, diktátori, králi či aliancie. Tento proces začal v ľuďoch, ktorí sa zobudili do reality, ktorú spôsobili dve ničiace vojny.

Blog
Nedeľný pokoj: Radikálne postoje
Nedeľný pokoj: Radikálne postoje

Radikálne postoje - zvlášť v medziľudských vzťahov a v politike - spôsobili v dejinách ľudstva mnoho plaču, utrpenia a dokonca i smrť miliónov nevinných životov. Ak sa na ne pozrieme zo širšej perspektívy, v konečnom dôsledku nič nepriniesli a nič nevyriešili, pretože sa predstavujú ako jednoduché odpovede na zložité problémy.

Blog
Stretnutie dvoch svetov
Stretnutie dvoch svetov

Dnes, v čase keď sa Európa ponorí do tmavej noci, sa stretnú Rímsky pápež a Moskovský patriarcha po prvýkrát v histórii. Všetko sa udeje na pôde kubánskeho medzinárodného letiska v Havane a pod dohľadom Raula Castra.

Strana 1