Dávid Slavkovský

Dávid Slavkovský

Vyštudoval som európske štúdiá na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Venujem sa práci s mládežou v projekte Godzone a spoločenstve SP. Som za slušné Slovensko.