Keď uštipne had...

A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli....

A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli....

Desať Božích prikázaní

Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás, aby ste bo...

Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás, aby ste bo...

Božie meno a jeho charakteristiky

Božie meno a jeho prívlastky nám ukazujú aký Boh je a kým je. Máme v niečom nedostatok, alebo potrebu? Ja Som, ktorý som. Ja Som, ktorý ťa živím a nas...

Božie meno a jeho prívlastky nám ukazujú aký Boh je a kým je. Máme v niečom nedostatok, alebo potrebu? Ja Som, ktorý som. Ja Som, ktorý ťa živím a nas...

Najlepšie je všetko ofrflať

Je udivujúce, koľko ľudí na Slovensku je schopných všetko ofrflať. Možno je to historicky dané, lebo náš národ bol často v ťažkých časoch, ale posledné roky sa z toho stal národný kultúrny fenomén. Frfleme na prácu, na šéfa, na počasie, na vládu... Sú to také vďačné témy, pri ktorých sa dá vždy niečo nájsť, na čo sa dá posťažovať, ponadávať. Myslí...

Je udivujúce, koľko ľudí na Slovensku je schopných všetko ofrflať. Možno je to historicky dané, lebo náš národ bol často v ťažkých časoch, ale posledné roky sa z toho stal národný kultúrny fenomén. Frfleme na prácu, na šéfa, na počasie, na vládu... Sú to také vďačné témy, pri ktorých sa dá vždy niečo nájsť, na čo sa dá posťažovať, ponadávať. Myslí...

Ježiš – rodinný lekár

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky...

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky...

Padajúce taniere

Zaujímavé krátke video. Ježiš - zdroj života. Veď... pozrite si ho sami. :) Stačí zadať odkaz do vyhľadávača.

Zaujímavé krátke video. Ježiš - zdroj života. Veď... pozrite si ho sami. :) Stačí zadať odkaz do vyhľadávača.

Krst vo vode

Kresťanské denominácie majú rôzny pohľad na krst detí a nemluvniat a v minulosti to spôsobilo aj nemalé problémy a prenasledovanie. Kým katolícka cirk...

Kresťanské denominácie majú rôzny pohľad na krst detí a nemluvniat a v minulosti to spôsobilo aj nemalé problémy a prenasledovanie. Kým katolícka cirk...

O uzdravení mojej babičky

Ak si niekto myslí, že vek 92 rokov je privysoký a Boh už veľa v tomto veku s človekom nezmôže, mýli sa. Veď náš Boh, Boh Izraelov, je Boh divov a zázrakov a pre neho nie je nič nemožné. Ani nepokladá niečo za dôležitejšie a prednejšie, ale rovnako s láskou a pochopením pristupuje ku každému, kto ho o niečo prosí. Dovoľte mi rozpovedať tento prí...

Ak si niekto myslí, že vek 92 rokov je privysoký a Boh už veľa v tomto veku s človekom nezmôže, mýli sa. Veď náš Boh, Boh Izraelov, je Boh divov a zázrakov a pre neho nie je nič nemožné. Ani nepokladá niečo za dôležitejšie a prednejšie, ale rovnako s láskou a pochopením pristupuje ku každému, kto ho o niečo prosí. Dovoľte mi rozpovedať tento prí...