Keď Ježiš prichádza...

18.apríla 1992, na veľkonočné sviatky, zostúpila Božia sláva ako hustý pokoj do mojej izby a prišiel živý Ježiš Kristus.

18.apríla 1992, na veľkonočné sviatky, zostúpila Božia sláva ako hustý pokoj do mojej izby a prišiel živý Ježiš Kristus.

Poď a nasleduj ma!

Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž...

Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž...

Sid Roth: To je nadprirodzené

Sid Roth je Žid, ktorý uveril v Mesiáša Ježiša Krista a odovzdal mu svoj život. Strávil viac než 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzena. Vedi...

Sid Roth je Žid, ktorý uveril v Mesiáša Ježiša Krista a odovzdal mu svoj život. Strávil viac než 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzena. Vedi...

Čo (by) sa Ježiš nemodlil

Keď učeníci chodili už dlhšiu dobu s Ježišom a videli, že často trávi čas so svojím Otcom na modlitbe, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč ná...

Keď učeníci chodili už dlhšiu dobu s Ježišom a videli, že často trávi čas so svojím Otcom na modlitbe, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč ná...

Pre všetkých, ktorí sa cítia byť lepšími kresťanmi ako tí druhí

Existuje nemalá skupina ľudí, ktorí sa podvedome cítia byť lepšími kresťanmi ako tí druhí. My máme pravé poznanie Boha, ostatní sú bludári a sektári. Alebo, sme kresťanmi od malička, vychovávaní v kresťanskej rodine, krstení už ako deti, nie sme obrátení hriešnici, ktorí len nedávno spoznali Krista, ktorí žili v hriechoch a teraz sú z nich „veľkí k...

Existuje nemalá skupina ľudí, ktorí sa podvedome cítia byť lepšími kresťanmi ako tí druhí. My máme pravé poznanie Boha, ostatní sú bludári a sektári. Alebo, sme kresťanmi od malička, vychovávaní v kresťanskej rodine, krstení už ako deti, nie sme obrátení hriešnici, ktorí len nedávno spoznali Krista, ktorí žili v hriechoch a teraz sú z nich „veľkí k...

Dôvod na radosť

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoloč...

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoloč...

Kľúč do Neba

Keď sa nám minule pokazil zámok vo vchodových dverách, museli sme zavolať zámočníka. Dali sme doň aj kvalitnú bezpečnostnú vložku, ktorá sa nedá kopír...

Keď sa nám minule pokazil zámok vo vchodových dverách, museli sme zavolať zámočníka. Dali sme doň aj kvalitnú bezpečnostnú vložku, ktorá sa nedá kopír...