Dario Máček

Dario Máček

ELT lektor. Čisté evanjelium bez náboženských prímesí pre potešenie, povzbudenie a spásu duše podľa učenia Ježiša Krista.

  Strana 1

  Blog
  Jeho Výsosť a Majestát
  Jeho Výsosť a Majestát

  Kto prichádza zhora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. (Jn 3, 31 – 33)

  Blog
  Ako sa modliť za uzdravenie II
  Ako sa modliť za uzdravenie II

  Uzdravenie môže byť okamžité alebo postupné, no vždy dokonalé a trvalé, keď uzdravuje Boh. Mnohokrát je to práve postupné uzdravovanie našej duševnej či fyzickej stránky. Pozrime sa teraz spolu na proces uzdravovania a kľúče, ktoré vedú k úplnému uzdraveniu a odstránia možné (nevedomé) prekážky, ktoré tomu bránia.

  Blog
  Hebrejské sviatky a ich význam v dejinách Cirkvi
  Hebrejské sviatky a ich význam v dejinách Cirkvi

  Majú hebrejské sviatky význam pre kresťana žijúceho v novozákonnej dobe? Celý Starý Zákon je úvodom do plnosti zjavenia Božej lásky a pravdy v osobe Ježiša Krista. Udalosti s ním spojené majú význam aj pre dnešného moderného človeka.

  Blog
  Je Peklo reálne?
  Je Peklo reálne?

  Niektorí pochybujú a namietajú, veď keď Boh je láska, neposielal by ľudí do pekla. Dokonca niektoré vysoké cirkevné kruhy odmietajú učenie o pekle a neveria v neho. Napríklad kňaz a exorcista Elias Vella pod vplyvom niektorých nemeckých a holandských teológov vo svojom príbehu o sebe hovorí, že ako profesor dogmatickej teológie, učil svojich študentov, že diabol neexistuje. Teraz v neho samozrejme verí a zvádza s ním boje neustále, keď pomáha ľuďom s oslobodzovaním.

  Blog
  Nestačí sa len narodiť, ale aj dospieť
  Nestačí sa len narodiť, ale aj dospieť

  Nestačí sa len narodiť, ale aj dospieť. Veď aké by to bolo, keby sme sa zastavili vo vývoji a nedosiahli plný potenciál, ktorý Boh do nás vložil? Stále by sme boli deťmi, hrali by sme sa, uvažovali a hovorili ako deti. Nevzdelávali by sme sa, robili by sme len to, čo sa nám zachce a čo vidíme vo svojom okolí.

  Blog
  Sebavedomie
  Sebavedomie

  Jedna kozmetická spoločnosť pomáha ženám vybudovať si sebavedomie. Kozmetickými prípravkami sa snažia nahovoriť ženám, že po ich použití, stanú sa krajšie, žiadanejšie a tým sebavedomejšie. Vraj už pomohli viac ako 40 miliónom ženám. Vôbec nie je zlé, pomôcť a poradiť ženám ako sa upraviť a vyzerať skvele. Ale stojí sebavedomie len na zovňajšku?

  Blog
  Register trestov
  Register trestov

  Keď sme nastupovali s kolegyňou do práce, zamestnávateľ od nás vyžadoval, okrem iných dokladov, aj výpis z registra trestov. Žartovne sa ma opýtala, našli ti tam niečo? Odpovedal som sklamane: A vieš, že nie? Aj ona odpovedala so smutným výrazom tváre: Ani mne nič nenašli.

  Blog
  Lux mundi
  Lux mundi

  Ego sum lux mundi. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. (Jn 8, 12) Príbehy bežných ľudí, ktorí stretli Svetlo sveta.

  Blog
  Kto sme?
  Kto sme?

  Podľa čoho poznať, že sme kresťania? Podľa toho, že sa vieme prežehnať? Že sa modlíme? Chodíme do kostola? Máme sviatosti? Alebo čítame bibliu? To všetko môže svedčiť o našej viere, ale čo je z toho najpodstatnejšie? Asi to, čo sme doteraz nespomenuli - láska.

  Blog
  Zdokumentované prípady uzdravenia Božou mocou
  Zdokumentované prípady uzdravenia Božou mocou

  Pri svojej práci stretávam rôznych ľudí a rôzne životné príbehy. Jeden pán mi povedal, že on v Boha a Ježiša neverí, keď mu dal postihnutého syna. Je na vozíčku. Tento manželský pár prijal tento fakt, svedomito sa starajú o syna, ale všetku vinu uvalili na Boha.

  Strana 1