Dôvod na radosť

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoloč...

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoloč...

Kľúč do Neba

Keď sa nám minule pokazil zámok vo vchodových dverách, museli sme zavolať zámočníka. Dali sme doň aj kvalitnú bezpečnostnú vložku, ktorá sa nedá kopír...

Keď sa nám minule pokazil zámok vo vchodových dverách, museli sme zavolať zámočníka. Dali sme doň aj kvalitnú bezpečnostnú vložku, ktorá sa nedá kopír...

V čom sa katolíci a protestanti mýlia alebo teologický odklon od pravdy

Všetci budú tvrdiť: My máme pravdu, tí druhí sa mýlia. Aj keď sa mi podarilo preskúmať takmer všetky kresťanské cirkvi na Slovensku a do hĺbky sa oboz...

Všetci budú tvrdiť: My máme pravdu, tí druhí sa mýlia. Aj keď sa mi podarilo preskúmať takmer všetky kresťanské cirkvi na Slovensku a do hĺbky sa oboz...

Vy ste soľ zeme...

Soľ. Biela, skromná, ale pritom dôležitá súčasť našej kuchyne pre svoju chuť. Bez soli by náš svet bol ochudobnený. Naše jedlá by neboli chutné. Všetc...

Soľ. Biela, skromná, ale pritom dôležitá súčasť našej kuchyne pre svoju chuť. Bez soli by náš svet bol ochudobnený. Naše jedlá by neboli chutné. Všetc...

Keď uštipne had...

A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli....

A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli....

Desať Božích prikázaní

Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás, aby ste bo...

Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás, aby ste bo...

Božie meno a jeho charakteristiky

Božie meno a jeho prívlastky nám ukazujú aký Boh je a kým je. Máme v niečom nedostatok, alebo potrebu? Ja Som, ktorý som. Ja Som, ktorý ťa živím a nas...

Božie meno a jeho prívlastky nám ukazujú aký Boh je a kým je. Máme v niečom nedostatok, alebo potrebu? Ja Som, ktorý som. Ja Som, ktorý ťa živím a nas...