Človek v 10.týždni

Človek v 10.týždni

Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Pomáhame ovplyvniť verejnú mienku v prospech zlepšenia ochrany nenarodených. Poskytujeme fakty a argumenty, nie domnienky alebo vlastné presvedčenie. Ľudský život je hoden ochrany od počatia.

Strana 1

Blog
O čo skutočne ide v spore o interrupcie
O čo skutočne ide v spore o interrupcie

Spoločensky citlivá otázka interrupcií je úzko spojená s definíciou ľudského života  a jeho práva na život. Kľúčovou je otázka odkedy môžeme hovoriť o ľudskom živote a odkedy môžeme tento život chrániť zákonom. V USA sa v súčasnosti mení pohľad na interrupcie. Na vzostupe je pro-life hnutie, v rámci ktorého na scénu prichádzajú mladí ľudia ochotní hľadať pravdu a za pravdou si aj stáť bez ohľadu na náboženskú alebo politickú identitu a príslušnosť. Americká spoločnosť hľadá pravdivé a objektívne argumenty, ktorými možno brániť právo na život pre nenarodených. Mimoriadne sympaticky pôsobí hnutie Secular Pro Life- hnutie vyslovene bez náboženského presvedčenia. Aj obyčajného človeka však môže zaraziť to, akým spôsobom je problematika práva na život a otázky interrupcií prezentovaná médiami ako spor konzervatívneho a liberálneho názorového a hodnotového prúdu. Je nutné na problematiku interrupcií pozerať očami liberála alebo konzervatívca? Nebráni nám toto delenie na dva filozofické tábory v komplexnom pochopení východísk pre argumentáciu a v hľadaní reálnych, nie len imaginárnych odpovedí a riešení?

Blog
Je interrupcia v rozpore s etickým kódexom lekára?
Je interrupcia v rozpore s etickým kódexom lekára?

Približne 200 lekárov a zdravotníckych pracovníkov podpísalo výzvu proti aktuálnemu návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. A práve medzi odbornou lekárskou verejnosťou by mala prebiehať seriózna diskusia o tom, či je eticky a morálne prípustné vedome a cielene ukončiť ľudský život, hoci v počiatočnej fáze svojho vývoja a hoci na žiadosť matky. Hoci aktuálny návrh zákona nezakazuje vykonávanie interrupcií na Slovensku ani "bez udania dôvodu", časť odbornej verejnosti v zastúpení približne 200 rozhorčených lekárov a zdravotníckych pracovníkov reaguje zvlášť neprimerane a neadekvátne. Prečo je to tak? Nemal by lekár a zdravotnícky pracovník chrániť ľudský život už "od počatia"? Nemal by skôr odrádzať od interrupcie ako priamo na ňu navádzať? Nemal by chcieť zredukovať počet interrupcií akýmkoľvek spôsobom a pomôcť matke v ťažkej životnej situácii rozhodnúť sa pre život svojho dieťaťa? Kde teda spočíva problém?

Blog
Je potrebné chrániť ľudský život od počatia?
Je potrebné chrániť ľudský život od počatia?

Počatie- pre niektorých extrémistický "pro life" termín, dráždiaci uši "pro choice" tábora, pre mnohých vedcov-biológov, embryológov a pre mnohých lekárov začiatok prvej etapy vývoja ľudského života. Môžeme sa azda pýtať-prečo len pre mnohých, prečo nie pre všetkých...A môžeme sa právom pýtať, prečo vedecké fakty o vzniku a vývoji ľudského života nenachádzajú reflexiu v legislatíve štátu, medzinárodného spoločenstva, v odporúčaniach medicínskych autorít. Prečo životný štýl ľudí, ku ktorého zmene došlo pred 60 rokmi má stále taký dosah na vedecké poznanie a fakty, na základné princípy a etické zásady. Až taký dosah, že napriek všetkému čo vieme o vzniku a vývoji ľudského života žijeme ako (ešte stále) vyspelá civilizácia v klamstve a chceme v ňom žiť aj naďalej.

Blog
Človek v 10.týždni-dajme mu šancu!
Človek v 10.týždni-dajme mu šancu!

"Rozhodli by ste sa pri požiari zachrániť 100 embryí alebo 2-ročné dieťa?" bola jedna z reakcií v diskusii k nášmu prvému blogu. Život človeka je dnes predmetom neustálych a nekončiacich filozofických a politických debát. Ľudia sa hádajú či už a kedy môžeme hovoriť o osobe alebo ľudskej bytosti. Nevieme, možno ich to baví. Pravdou však ostáva, že každý deň sa nájde nielen v tejto krajine žena, ktorá sa v reálnom živote rozhoduje dobrovoľne svoje tehotenstvo ukončiť a nájde sa aj lekár-gynekológ, ktorý zákrok vykoná. Dali by ste aj vy žene v ťažkej životnej situácii filozofickú hádanku?

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.