Človek v 10.týždni

Človek v 10.týždni

Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Pomáhame ovplyvniť verejnú mienku v prospech zlepšenia ochrany nenarodených. Poskytujeme fakty a argumenty, nie domnienky alebo vlastné presvedčenie. Ľudský život je hoden ochrany od počatia.

Strana 1

Blog
Riešením v otázke obmedzenia interrupcií je postoj lekárov
Riešením v otázke obmedzenia interrupcií je postoj lekárov

V roku 2010 si viac ako polovica gynekológov/pôrodníkov uplatňovala v otázke umelého ukončenia tehotenstva výhradu vo svedomí. (Zdroj: https://domov.sme.sk/c/5530004/potraty-odmieta-vacsina-lekarov.html) Ešte aj dnes existuje pomerne veľká skupina lekárov,ktorí nechcú vykonávať interrupcie nielen u nás na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. Môžeme sa pýtať,aké sú pohnútky týchto lekárov. Chcú poškodiť žene alebo minimálne nerešpektujú jej práva? Sú to len slepí nasledovatelia svojho presvedčenia? V médiách sa o skutočných pohnútkach žiaľ nedočítate a kedže téma interrupcií je tabuizovaná aj vnútri lekárskej komunity, odpoveď na dôležitú otázku ostáva veľkou neznámou. Žiaľ. Sú to práve argumenty týchto lekárov, ktoré by mohli závažným spôsobom zmeniť pohľad verejnosti na interrupcie, a následne odstrániť nespravodlivosť páchanú na miliónoch bezbranných a krehkých ľudských životov.

Blog
O čo skutočne ide v spore o interrupcie
O čo skutočne ide v spore o interrupcie

Spoločensky citlivá otázka interrupcií je úzko spojená s definíciou ľudského života  a jeho práva na život. Kľúčovou je otázka odkedy môžeme hovoriť o ľudskom živote a odkedy môžeme tento život chrániť zákonom. V USA sa v súčasnosti mení pohľad na interrupcie. Na vzostupe je pro-life hnutie, v rámci ktorého na scénu prichádzajú mladí ľudia ochotní hľadať pravdu a za pravdou si aj stáť bez ohľadu na náboženskú alebo politickú identitu a príslušnosť. Americká spoločnosť hľadá pravdivé a objektívne argumenty, ktorými možno brániť právo na život pre nenarodených. Mimoriadne sympaticky pôsobí hnutie Secular Pro Life- hnutie vyslovene bez náboženského presvedčenia. Aj obyčajného človeka však môže zaraziť to, akým spôsobom je problematika práva na život a otázky interrupcií prezentovaná médiami ako spor konzervatívneho a liberálneho názorového a hodnotového prúdu. Je nutné na problematiku interrupcií pozerať očami liberála alebo konzervatívca? Nebráni nám toto delenie na dva filozofické tábory v komplexnom pochopení východísk pre argumentáciu a v hľadaní reálnych, nie len imaginárnych odpovedí a riešení?

Blog
Je interrupcia v rozpore s etickým kódexom lekára?
Je interrupcia v rozpore s etickým kódexom lekára?

Približne 200 lekárov a zdravotníckych pracovníkov podpísalo výzvu proti aktuálnemu návrhu zákona o pomoci tehotným ženám. A práve medzi odbornou lekárskou verejnosťou by mala prebiehať seriózna diskusia o tom, či je eticky a morálne prípustné vedome a cielene ukončiť ľudský život, hoci v počiatočnej fáze svojho vývoja a hoci na žiadosť matky. Hoci aktuálny návrh zákona nezakazuje vykonávanie interrupcií na Slovensku ani "bez udania dôvodu", časť odbornej verejnosti v zastúpení približne 200 rozhorčených lekárov a zdravotníckych pracovníkov reaguje zvlášť neprimerane a neadekvátne. Prečo je to tak? Nemal by lekár a zdravotnícky pracovník chrániť ľudský život už "od počatia"? Nemal by skôr odrádzať od interrupcie ako priamo na ňu navádzať? Nemal by chcieť zredukovať počet interrupcií akýmkoľvek spôsobom a pomôcť matke v ťažkej životnej situácii rozhodnúť sa pre život svojho dieťaťa? Kde teda spočíva problém?

Blog
Je potrebné chrániť ľudský život od počatia?
Je potrebné chrániť ľudský život od počatia?

Počatie- pre niektorých extrémistický "pro life" termín, dráždiaci uši "pro choice" tábora, pre mnohých vedcov-biológov, embryológov a pre mnohých lekárov začiatok prvej etapy vývoja ľudského života. Môžeme sa azda pýtať-prečo len pre mnohých, prečo nie pre všetkých...A môžeme sa právom pýtať, prečo vedecké fakty o vzniku a vývoji ľudského života nenachádzajú reflexiu v legislatíve štátu, medzinárodného spoločenstva, v odporúčaniach medicínskych autorít. Prečo životný štýl ľudí, ku ktorého zmene došlo pred 60 rokmi má stále taký dosah na vedecké poznanie a fakty, na základné princípy a etické zásady. Až taký dosah, že napriek všetkému čo vieme o vzniku a vývoji ľudského života žijeme ako (ešte stále) vyspelá civilizácia v klamstve a chceme v ňom žiť aj naďalej.

Blog
Človek v 10.týždni-dajme mu šancu!
Človek v 10.týždni-dajme mu šancu!

"Rozhodli by ste sa pri požiari zachrániť 100 embryí alebo 2-ročné dieťa?" bola jedna z reakcií v diskusii k nášmu prvému blogu. Život človeka je dnes predmetom neustálych a nekončiacich filozofických a politických debát. Ľudia sa hádajú či už a kedy môžeme hovoriť o osobe alebo ľudskej bytosti. Nevieme, možno ich to baví. Pravdou však ostáva, že každý deň sa nájde nielen v tejto krajine žena, ktorá sa v reálnom živote rozhoduje dobrovoľne svoje tehotenstvo ukončiť a nájde sa aj lekár-gynekológ, ktorý zákrok vykoná. Dali by ste aj vy žene v ťažkej životnej situácii filozofickú hádanku?

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.